In 2015 schreven wij een blog over een arrest van de Hoge Raad inzake de aansprakelijkheid van het college van burgemeester en wethouders wegens een niet nagekomen toezegging (ECLI:NL:HR:2015:1683). De Hoge Raad heeft de zaak destijds terugverwezen naar het...