Sectie bestuursrecht

mr. J. (Jet) de Graaf is in 2001 afgestudeerd in de studierichtingen bestuursrecht en internationaal recht. Sinds 2002 is Jet werkzaam voor overheden en particulieren in het bestuursrecht met als specialisatie het omgevingsrecht en het milieurecht. In 2007 heeft Jet DG Juridisch Advies opgericht en vanaf 2011 is Jet oprichter en partner van Catch Legal.

De eerste ontmoeting tussen Jet en het bestuursrecht vond plaats tijdens de procedures die zij heeft gevoerd in het kader van de “Vernieuwing van de Bijlmermeer”. Daarna heeft Jet vele gemeenten en particulieren bijgestaan in onderhandelingsfasen, algemene juridische advisering en juridische procedures. Jet is te omschrijven als een pragmatisch jurist met een uitstekende visie op juridische grenzen en gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Korte lijnen, heldere bewoording en no nonsens.

Nevenfunctie:

  • Lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oudewater (2015)

E-mail: jdegraaf@catchlegal.nl

T. (Tanne) van Wissen, LLB is na haar studie Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam in 2009 gestart bij Catch Legal. Inmiddels heeft Tanne dan ook ruime praktijkervaring in het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht. Zowel in en buiten rechte heeft zij verschillende overheden, particulieren en bedrijven bijgestaan in juridische procedures. Tanne is een gedreven jurist en in staat ingewikkelde juridische vraagstukken en materies in korte tijd eigen te maken.

Naast haar werk voor Catch Legal is Tanne bezig met het afronden van haar master Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Nevenfunctie:

  • Lid en plaatsvervangend voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oudewater (2013)

E-mail: tvanwissen@catchlegal.nl

mr. M.M. (Merel) Brinkman is vanaf 2013 werkzaam bij Catch Legal als bestuursrechtjurist. Zij is in 2014 afgestudeerd in de richting Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Merel heeft voor haar masterscriptie onderzoek gedaan naar handhaving en aansprakelijkheid van gemeenten in het omgevingsrecht. Merel is erg ambitieus en leergierig waardoor zij een aanwinst is voor ons team van juristen. Zij werkt altijd secuur en duidelijk en kan u de helpende hand bieden die u nodig heeft.

E-mail: mbrinkman@catchlegal.nl

mr. A.M. (Anne) Bruijnen is sinds juni 2015 werkzaam bij Catch Legal als junior bestuursrechtjurist. Zij is in november 2013 afgestudeerd aan Maastricht University in de richting Staats- en Bestuursrecht.

Anne heeft haar masterscriptie toegespitst op de ruimtelijke ordening van Nederland door de jaren heen en tevens een blik geworpen op de toekomst. Na haar afstuderen is Anne werkzaam geweest bij een overheidsinstelling, waar zij ervaring heeft opgedaan betreffende verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Anne is erg ijverig en voert haar werkzaamheden altijd secuur uit. Daarnaast is zij altijd op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen.

E-mail: abruijnen@catchlegal.nl

 

H. (Helen) Bernard, LLB heeft in augustus 2013 de master Politicologie afgerond aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hierna is zij gestart met de master Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam waarvan zij nu in de afrondende fase zit. Op dit moment onderzoekt Helen ten behoeve van haar masterscriptie de werking van de Wet plattelandswoningen; een wet die zich met uitstek op het raakvlak van het ruimtelijke ordenings- en milieurecht bevindt.

Helen is per maart 2016 werkzaam bij Catch Legal als junior bestuursrechtjurist. Ze is zeer leergierig en gedreven. Helen voert elke opdracht secuur uit, waarbij zij behalve voor de juridische kant van zaken, ook oog heeft voor het bestuurlijke en politieke aspect.

E:mail: hbernard@catchlegal.nl

 Sectie civiel recht

mr. M.J. (Jaap) Drijftholt Catch Legal

mr. M.J. (Jaap) Drijftholt studeerde Notarieel Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie begon Jaap in 2003 zijn carrière bij de gemeente Amsterdam. Na in 2005 één jaar als afdelingshoofd te hebben gewerkt bij het voormalige stadsdeel Oost/Watergraafsmeer is Jaap in 2006 zijn eigen juridisch advieskantoor begonnen en mede-oprichter en partner van Catch Legal (2011). Jaap is gespecialiseerd in het civiel recht, voornamelijk op het gebied van Vastgoedrecht (projectontwikkeling, verkoop, koop), VvE-recht, huurrecht en arbeidsrecht. Jaap heeft in het verleden veel bestuurs(proces)rechtelijk zaken gedaan en heeft onder andere specialistische kennis van de Participatiewet. Jaap is te omschrijven als een praktisch ingestelde jurist, gericht op resultaat.

Nevenfuncties:

  • Secretaris van de Commissie van Beroep Dutch Securities Institute (DSI)
  • Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Haarlem
  • Voorzitter van de Stichting Administratiekantoor van een internationaal modebedrijf
  • Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting International foundation for oncology footcare

Voormalige nevenfuncties:

  • Secretaris van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)
  • Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Wmo van de gemeente Zandvoort
  • Voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oudewater

E-mail: jdrijftholt@catchlegal.nl

mr. D.H. (Daphne) Denecke-Bol studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en is afgestudeerd in het bedrijfsrecht met als tweede afstudeerrichting Onderneming Recht & Management. Na haar studie werkte ze vanaf 2007 als advocaat bij een groot regionaal advocatenkantoor.

Vanaf 2015 is zij werkzaam als jurist bij Catch Legal. Ze heeft veel ervaring in het civiele (proces-)recht en staat voornamelijk ondernemers bij. Daphne is een zorgvuldig en bevlogen jurist en komt snel tot de kern van de zaak. Ze is gedreven om voor u zowel in als buiten rechte het beste resultaat te behalen.

E-mail: ddenecke@catchlegal.nl

mr. I. (Ilse) Roseboom heeft na haar studie HBO-rechten een pré-master en de master Rechtsgeleerdheid in de richting Privaatrecht begin 2016 afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ilse heeft voor haar masterscriptie onderzoek gedaan naar de wenselijkheid om in faillissement proactieve voorlopige erkenning van vorderingen door de curator toe te laten. Naast haar werk bij Catch Legal is Ilse coördinator bij de rechtswinkel Noord-Holland Noord, vestiging Heerhugowaard. Tijdens haar werkzaamheden voor de rechtswinkel heeft zij diverse dossiers op het gebied van het civiele recht behandeld.

In maart 2016 is Ilse gestart als junior jurist bij Catch Legal op de sectie civiel. Ilse pakt iedere zaak met enthousiasme aan en werkt deze grondig en nauwkeurig uit.

E:mail: iroseboom@catchlegal.nl

Kantoormedewerkers

N. (Nina) Schippers, LLB is in januari 2014 begonnen op het secretariaat van Catch Legal. Zij heeft in juli 2014 de bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens de master Rechtsgeleerdheid in de richting Privaatrecht heeft zij een verdieping in het Arbeidsrecht gevolgd. Op dit moment is zij deze master aan het afronden met een masterscriptie over het Jeugdrecht. Hierop volgend heeft zij een korte stage gelopen bij de rechtbank, sectie familie en jeugd.

Per 1 augustus 2015 is Nina bij ons begonnen als office manager. Zij voert haar werkzaamheden snel, overzichtelijk en nauwkeurig uit en is daarmee een steun voor onze juristen.

E-mail: nschippers@catchlegal.nl

L. (Laura) Eelzak is sinds oktober 2014 bij Catch Legal werkzaam als juridisch secretaresse. Naast haar werk studeert Laura Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Na het afronden van haar bachelor met de bijbehorende Togaminor zal zij zich gaan richten op de master Privaatrecht.

Laura is vastberaden om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen bij Catch Legal, waardoor haar functie een goed begin van haar juridische carrière zal zijn.

E-mail: secretariaat@catchlegal.nl en leelzak@catchlegal.nl