Het belang van een faxrapport

In een eerdere publicatie schreven wij over de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De uitspraak van 18 april 2014 van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2013:9756) benadrukt het belang van een verzendbewijs in het geval de overheid niet tijdig op een aanvraag beslist.

De feiten
Eiser heeft bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard (hierna: het college) twee verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ingediend. Door het college wordt slechts op één van deze twee verzoeken gereageerd. Na afloop van de beslistermijn voor het tweede Wob-verzoek, stelt eiser het college in gebreke wegens het niet tijdig beslissen op dit verzoek. Zes weken later reageert het college. Omdat het college niet binnen de termijn van twee weken na de ingebrekestelling heeft gereageerd, verzoekt eiser het college om vaststelling van de verbeurde dwangsom. Het college wijst het verzoek van eiser af.

De zaak
Bij de rechtbank ontkent het college het tweede Wob-verzoek te hebben ontvangen. Dat eiser een faxtransmissierapport kan overleggen met de vermelding “Ok” is volgens het college op grond van jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2011:BQ6794) niet voldoende om aannemelijk te maken dat het college het verzoek ook daadwerkelijk heeft ontvangen. De rechtbank volgt de stelling van het college niet. In de door het college aangehaalde uitspraak is door het bestuursorgaan een faxjournaal overgelegd waaruit blijkt dat de desbetreffende fax niet is ontvangen. Een enkele ontkenning van ontvangst – zoals in deze zaak – is volgens de rechtbank onvoldoende. Het is niet aannemelijk dat de door eiser (met zijn faxtransmissierapport met de vermelding “Ok”) aannemelijk gemaakte verzending van het tweede Wob-verzoek niet is ontvangen door het college. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het college een dwangsom ten bedrage van € 700,- heeft verbeurd.

Conclusie
In verband met een door de overheid te verbeuren dwangsom op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is het van belang de verzending van een (fax)brief met een verzendbewijs te onderbouwen.

Catch Legal, Merel Brinkman.
Meer weten? Neem gerust contact op.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Oekraïne

Tijdelijke bescherming in de EU voor vluchtelingen uit Oekraïne

Catch doet een uitstapje naar het vreemdelingenrecht: omdat we doen wat we kunnen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne zijn veel burgers gevlucht naar andere landen. Zo ook naar Nederland. De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat personen die aan de voorwaarden voldoen uit het uitvoeringsbesluit aanspraak kunnen maken op tijdelijke bescherming in de EU.

Lees meer...
Catch Legal