Bestuursrecht

Onze bestuursrecht juristen staan zowel particulieren, bedrijven als overheden bij. Zij kunnen uw gemeentelijke organisatie in zowel Amsterdam als daarbuiten op verschillende manieren en in verschillende zaken bijstaan. Van een Wob-verzoek tot handhaving; zij staan voor u klaar. Onze juristen staan uiteraard ook voor particulieren en bedrijven klaar. Zij hebben ruime ervaring ten aanzien van het adviseren en vertegenwoordigen van beide partijen.

Zoekt u als overheidsorgaan een bestuursrecht jurist?
Voor verschillende kleine, middelgrote en grote gemeenten in verschillende provincies treden wij op als juridisch adviseur. Dat doen wij zowel in individuele zaken, als op structurele basis en voor langer lopende projecten. Wij zijn niet alleen op de hoogte van de geldende regelgeving en de relevante jurisprudentie, maar wij weten óók wat het betekent om te adviseren in een politieke omgeving.

In de loop van de tijd hebben onze bestuursrecht juristen verschillende diensten geleverd in vele gemeenten (en stadsdelen). Wij kunnen u bijstaan indien u in de regio Amsterdam bent gevestigd, maar uiteraard ook daarbuiten.

Hieronder volgt een kleine greep uit onze werkzaamheden:

 • wij hebben voor vele gemeenten (en stadsdelen) in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht procedures begeleid op het gebied van het omgevingsrecht en handhaving;
 • wij hebben voor diverse gemeenten juridische ondersteuning geboden bij het opstellen van bestemmingsplannen;
 • wij hebben voor verschillende gemeenten juridische ondersteuning geboden bij de implementatie van de Dienstenrichtlijn en de Wabo;
 • voor de provincie Flevoland hebben wij geadviseerd over en begeleiding geboden bij de oprichting van een biogas mestvergistingsinstallatie;
 • voor diverse gemeenten hebben wij de handhaving verzorgd van de Woningwet, Bouwverordening en Wet ruimtelijke ordening. In dit kader hebben wij onder meer aanschrijvingen opgesteld, zienswijzen behandeld en bouwstops opgelegd, daarnaast hebben wij ook grote handhavingstrajecten opgezet en begeleid;
 • voor een regionale milieudienst hebben wij in een grote handhavingzaak de bezwaar- en beroepsprocedures succesvol afgerond;
 • voor een gemeente in Noord-Holland verzorgen wij de beroepsprocedure tegen een Rijksinpassingsplan;
 • voor een gemeente in Noord-Holland hebben wij Bed and Breakfast-beleid ontwikkeld;
 • voor een stadsdeel van de Gemeente Amsterdam zijn wij betrokken geweest bij een grootstedelijk vernieuwingsproject;
 • voor een dienst van de Gemeente Amsterdam verzorgen wij geregeld de juridische ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken met betrekking tot het openbaar water (woonboten e.d.).

Kortom, wij kunnen uw organisatie op verschillende manieren en in verschillende soorten zaken bijstaan. De onderwerpen waarmee wij ons bezighouden zijn zeer divers. U kunt daarbij onder meer denken aan:

 • Het omgevingsrecht;
 • Het algemeen bestuursrecht en het bestuursprocesrecht (Algemene wet bestuursrecht);
 • Algemene Plaatselijke Verordening (variërend van gehele of gedeeltelijke actualisering van de APV tot uitvoering en handhaving van de geldende APV);
 • Handhaving (variërend van opstellen van algemeen handhavingsbeleid tot voorbereiden van concrete sanctiebeschikkingen);
 • Horeca (Drank- en horecawetgeving, variërend van vergunningverlening tot handhaving);
 • Mandaat en delegatie (variërend van opstellen van mandaatbesluiten tot controle van mandaatregisters);
 • Openbaarheid (Wet openbaarheid van bestuur);
 • Wetgeving (actualiseren en opstellen van verordeningen en beleidsregels, inclusief toelichting, op verschillende gebieden);

Zoekt u als particulier een bestuursrecht jurist?
Het bestuursrecht regelt de relatie tussen overheid en burger. Van het bouwen van een woning, tot het krijgen van subsidie, van het kappen van een boom tot het exploiteren van een café: het is allemaal bestuursrecht. Wij hebben bestuursrecht juristen die gespecialiseerd zijn op specifieke deelterreinen van het bestuursrecht om u zo optimaal mogelijk bij te kunnen staan.

De overheid heeft vele bevoegdheden en kan op veel verschillende manieren dwingend optreden tegen burgers. Wat doet u als u een vergunning heeft gevraagd om te bouwen en de gemeente weigert om u de vergunning te geven? Stel dat uw sportvereniging al jarenlang subsidie krijgt en de gemeente draait ineens de geldkraan dicht? U heeft een terrasvergunning gevraagd voor uw horecabedrijf, maar de burgemeester stelt eisen die u niet redelijk vindt. Moet u zich daarbij neerleggen, of kunt u proberen om toch te krijgen wat u graag hebben wilt? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Welke procedures kunt u voeren en bij welke rechter moet u dan zijn?

Het bestuursrecht biedt burgers allerlei mogelijkheden om hun recht te halen. Dat klinkt helaas eenvoudiger dan het is. Voor wie niet op de hoogte is van de geldende wetten en de actuele uitspraken van rechters, is het buitengewoon lastig om zijn weg te vinden. Wij bieden deskundige bijstand en voorkomen dat u verdwaalt in de wirwar van regels.

Voor verschillende cliënten in Amsterdam en andere steden in Noord-Holland voeren wij alle bezwaar, beroep en hoger beroepsprocedures in diverse geschillen met gemeenten. Wij staan u graag bij indien u bent verwikkelt in een dergelijk geschil.