Catch Legal Blog

Kenniscentrum op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht.

Invoeringswet Omgevingswet ter consultatie

Op 5 januari 2017 is de internetconsultatie van de Invoeringswet Omgevingsbesluit gestart. De Invoeringswet bevat onder meer het overgangsrecht en regelingen voor schadevergoeding, punitieve handhaving (boetes) en een digitale voorziening

Lees meer...

Slopen en artikel 2.16 van de Wabo

In de uitspraak van 26 juli 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2161) heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uitgelaten over de vraag of de omgevingsvergunning voor het

Lees meer...

Een ingrijpende herinrichting?

Is het verharden van een pad, en wel het Reuselpad te Tilburg, een ingrijpende herinrichting? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laat zich daar in de uitspraak van

Lees meer...

Met een vergiet of niet?

In 1813 werd in Nederland de Paspoortwet ingevoerd. Vrij reizen binnen Nederland was al mogelijk, maar wie naar het buitenland wilde, had vanaf toen een paspoort nodig. Het paspoort vermelde toentertijd

Lees meer...

Consultatie AMvB’s Omgevingswet

Op 1 juli 2016 is de internetconsultatie gestart van de vier ontwerp-AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) die een nadere invulling geven aan de Omgevingswet: het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving,

Lees meer...

Omgevingsvergunningvrij bouwwerk?

Voor het bouwen van een bouwwerk is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (voorheen: de bouwvergunning) noodzakelijk. Dit is anders ingeval het bouwwerk op grond van

Lees meer...