Catch Legal Blog

Kenniscentrum op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht.

Van entiteit tot belanghebbende

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat in haar uitspraak van 23 april 2014 in op het belanghebbende-begrip in het geval van andere entiteiten dan natuurlijke en rechtspersonen

Lees meer...

Het belang van een faxrapport

In een eerdere publicatie schreven wij over de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De uitspraak van 18 april 2014 van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2013:9756) benadrukt het belang van

Lees meer...

Een onverbindende beheersverordening

De gemeenteraad van de gemeente Zundert heeft een beheersverordening vastgesteld, maar niet, zo blijkt uit deze uitspraak (ECLI:NL:RBZWB:2014:96), op de juiste wijze bekendgemaakt. Twee omgevingsvergunningen die op basis van deze

Lees meer...

Onlosmakelijk?

Op de website is al een artikel van mijn hand te vinden over het op 25 maart 2013 gewijzigde artikel 2.7, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna:

Lees meer...

Wel of niet handhaven?

In beginsel zijn zaken over overschrijding van de erfgrens (bouwen op de grond van een ander) niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van buren onderling. Als bij zo’n overschrijding

Lees meer...

Rechtsgevolg van een vergunningvoorschrift

Aan vergunningen kunnen voorschriften worden verbonden. Maar alleen voorschriften met rechtsgevolg zijn bij het verlenen van de vergunning appellabel. Aan eiser is een exploitatie- en terrasvergunning verleend, waaronder voor een

Lees meer...