Catch Legal Blog

Kenniscentrum op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht.

Bestuursprocesrecht

Een gepeperde rekening bij de Wet openbaarheid van bestuur

Het is vaste jurisprudentie dat voor het behandelen van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) geen kosten door het bestuursorgaan mogen worden berekend aan de indiener van dit verzoek. Toch worden burgers en bedrijven geconfronteerd met een rekening naar aanleiding van een Wob-verzoek. Hoe kan het dat een bestuursorgaan kosten in rekening brengt voor een Wob-verzoek en onder welke voorwaarden mag dit?

Lees meer...
Handhaving

Blaffende honden bijten niet

De voorzieningenrechter heeft in de uitspraak van 30 maart 2017 geoordeeld dat de hond Luna onder voorwaarden terug mag naar haar eigenaren (ECLI:NL:RBGEL:2017:1723). De burgemeester had de hond in beslag

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan

Tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan was tot voor kort zo eenvoudig nog niet. De huidige regelgeving biedt beduidend meer mogelijkheden om middels een omgevingsvergunning tijdelijk gebruik dat in strijd is

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Beleidsregels bij het afwijken van het bestemmingsplan

Slechts met de verwijzing naar haar beleidsregels inzake de zogenaamde kruimelafwijking besluit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg een aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren. De aanvraag

Lees meer...
Catch Legal