Catch Legal Blog

Kenniscentrum op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht.

Bestuursprocesrecht

Een onverbindende beheersverordening

De gemeenteraad van de gemeente Zundert heeft een beheersverordening vastgesteld, maar niet, zo blijkt uit deze uitspraak (ECLI:NL:RBZWB:2014:96), op de juiste wijze bekendgemaakt. Twee omgevingsvergunningen die op basis van deze

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Onlosmakelijk?

Op de website is al een artikel van mijn hand te vinden over het op 25 maart 2013 gewijzigde artikel 2.7, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna:

Lees meer...
Handhaving

Wel of niet handhaven?

In beginsel zijn zaken over overschrijding van de erfgrens (bouwen op de grond van een ander) niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van buren onderling. Als bij zo’n overschrijding

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Rechtsgevolg van een vergunningvoorschrift

Aan vergunningen kunnen voorschriften worden verbonden. Maar alleen voorschriften met rechtsgevolg zijn bij het verlenen van de vergunning appellabel. Aan eiser is een exploitatie- en terrasvergunning verleend, waaronder voor een

Lees meer...
Bouwen & Ontwikkelen

Gratis vergunning na 1 juli 2013?

Bij het in werking treden van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) heeft de wetgever bedacht dat het na 1 juli 2013 niet meer mogelijk is om bij de afgifte

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Wat wilt u bouwen?

Aanvragen om omgevingsvergunningen zijn buiten behandeling gesteld omdat volgens de gemeente niet alle benodigde gegevens zijn ingediend. De rechtbank Rotterdam denkt daar anders over (ECLI:NL:RBROT:2012:BX6329) Eisers hebben omgevingsvergunningen aangevraagd voor

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Coördinatieregeling

Indien diverse besluiten, waarop een coördinatieregeling van toepassing is, gelijktijdig bekend worden gemaakt, worden zij voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dit houdt echter niet van rechtswege

Lees meer...
Catch Legal