Catch Legal Blog

Kenniscentrum op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht.

Bestuursprocesrecht

Een ingrijpende herinrichting?

Is het verharden van een pad, en wel het Reuselpad te Tilburg, een ingrijpende herinrichting? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laat zich daar in de uitspraak van

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Met een vergiet of niet?

In 1813 werd in Nederland de Paspoortwet ingevoerd. Vrij reizen binnen Nederland was al mogelijk, maar wie naar het buitenland wilde, had vanaf toen een paspoort nodig. Het paspoort vermelde toentertijd

Lees meer...
Omgevingswet

Consultatie AMvB’s Omgevingswet

Op 1 juli 2016 is de internetconsultatie gestart van de vier ontwerp-AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) die een nadere invulling geven aan de Omgevingswet: het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving,

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Omgevingsvergunningvrij bouwwerk?

Voor het bouwen van een bouwwerk is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (voorheen: de bouwvergunning) noodzakelijk. Dit is anders ingeval het bouwwerk op grond van

Lees meer...
Horeca

Blurring in de praktijk

Mengvormen tussen winkels en horeca, ook wel ‘blurring’ genoemd, komt in de praktijk steeds vaker voor. Denk hierbij aan de boekwinkel waar ook een fles wijn kan worden gekocht of

Lees meer...
Bouwen & Ontwikkelen

Het verhaal van de ladder en de kruimel..

Noch met de Wet van 28 maart 2013 tot het -kort gezegd- wijzigen en permanent maken van de Crisis- en herstelwet, noch met de laatste wijziging van het Besluit omgevingsrecht van

Lees meer...
Catch Legal