Catch Legal Blog

Kenniscentrum op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht.

Handhaving

Wel of niet handhaven?

In beginsel zijn zaken over overschrijding van de erfgrens (bouwen op de grond van een ander) niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van buren onderling. Als bij zo’n overschrijding

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Rechtsgevolg van een vergunningvoorschrift

Aan vergunningen kunnen voorschriften worden verbonden. Maar alleen voorschriften met rechtsgevolg zijn bij het verlenen van de vergunning appellabel. Aan eiser is een exploitatie- en terrasvergunning verleend, waaronder voor een

Lees meer...
Bouwen & Ontwikkelen

Gratis vergunning na 1 juli 2013?

Bij het in werking treden van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) heeft de wetgever bedacht dat het na 1 juli 2013 niet meer mogelijk is om bij de afgifte

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Wat wilt u bouwen?

Aanvragen om omgevingsvergunningen zijn buiten behandeling gesteld omdat volgens de gemeente niet alle benodigde gegevens zijn ingediend. De rechtbank Rotterdam denkt daar anders over (ECLI:NL:RBROT:2012:BX6329) Eisers hebben omgevingsvergunningen aangevraagd voor

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Coördinatieregeling

Indien diverse besluiten, waarop een coördinatieregeling van toepassing is, gelijktijdig bekend worden gemaakt, worden zij voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dit houdt echter niet van rechtswege

Lees meer...
Bouwen & Ontwikkelen

Glamping op camping Callassande, Noord-Holland

De uitbreiding van camping Callassande in Groote Keeten is een feit. Eind 2012 heeft de voormalige gemeente Zijpe in één van haar laatste raadsvergaderingen het bestemmingsplan “Uitbreiding Camping Callassande” vastgesteld.

Lees meer...
Handhaving

Sloop als voorschrift bij bouwvergunning?

Het is standaardjurisprudentie dat voorschriften die niet zien op het bouwplan, niet aan een bouwvergunning kunnen worden toegevoegd. Het is daarom voor de gemeente (in beginsel) niet mogelijk een sloopvoorwaarde

Lees meer...
Catch Legal