Catch Legal Blog

Kenniscentrum op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht.

Bestuursprocesrecht

Het fietsenrek; straatmeubilair of niet?

Straatmeubilair Dubbellaagse fietsenrekken zijn aan te merken als bouwwerk. Niet voor alle bouwwerken dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan, dan wel het

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Van entiteit tot belanghebbende

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat in haar uitspraak van 23 april 2014 in op het belanghebbende-begrip in het geval van andere entiteiten dan natuurlijke en rechtspersonen

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Het belang van een faxrapport

In een eerdere publicatie schreven wij over de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De uitspraak van 18 april 2014 van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2013:9756) benadrukt het belang van

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Een onverbindende beheersverordening

De gemeenteraad van de gemeente Zundert heeft een beheersverordening vastgesteld, maar niet, zo blijkt uit deze uitspraak (ECLI:NL:RBZWB:2014:96), op de juiste wijze bekendgemaakt. Twee omgevingsvergunningen die op basis van deze

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Onlosmakelijk?

Op de website is al een artikel van mijn hand te vinden over het op 25 maart 2013 gewijzigde artikel 2.7, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna:

Lees meer...
Handhaving

Wel of niet handhaven?

In beginsel zijn zaken over overschrijding van de erfgrens (bouwen op de grond van een ander) niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van buren onderling. Als bij zo’n overschrijding

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Rechtsgevolg van een vergunningvoorschrift

Aan vergunningen kunnen voorschriften worden verbonden. Maar alleen voorschriften met rechtsgevolg zijn bij het verlenen van de vergunning appellabel. Aan eiser is een exploitatie- en terrasvergunning verleend, waaronder voor een

Lees meer...
Bouwen & Ontwikkelen

Gratis vergunning na 1 juli 2013?

Bij het in werking treden van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) heeft de wetgever bedacht dat het na 1 juli 2013 niet meer mogelijk is om bij de afgifte

Lees meer...
Catch Legal