Catch Legal Blog

Kenniscentrum op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht.

Een gepeperde rekening bij de Wet openbaarheid van bestuur

Het is vaste jurisprudentie dat voor het behandelen van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) geen kosten door het bestuursorgaan mogen worden berekend aan de indiener van dit verzoek. Toch worden burgers en bedrijven geconfronteerd met een rekening naar aanleiding van een Wob-verzoek. Hoe kan het dat een bestuursorgaan kosten in rekening brengt voor een Wob-verzoek en onder welke voorwaarden mag dit?

Lees meer...

Blaffende honden bijten niet

De voorzieningenrechter heeft in de uitspraak van 30 maart 2017 geoordeeld dat de hond Luna onder voorwaarden terug mag naar haar eigenaren (ECLI:NL:RBGEL:2017:1723). De burgemeester had de hond in beslag

Lees meer...

De Omgevingswet, wat gaat er veranderen?

De invoering van de Omgevingswet (Ow) met de bijbehorende besluiten (Omgevingsbesluit, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving) en ministeriële regelingen, is een enorme operatie. Naar de

Lees meer...

Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan

Tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan was tot voor kort zo eenvoudig nog niet. De huidige regelgeving biedt beduidend meer mogelijkheden om middels een omgevingsvergunning tijdelijk gebruik dat in strijd is

Lees meer...