Glamping op camping Callassande, Noord-Holland

De uitbreiding van camping Callassande in Groote Keeten is een feit. Eind 2012 heeft de voormalige gemeente Zijpe in één van haar laatste raadsvergaderingen het bestemmingsplan “Uitbreiding Camping Callassande” vastgesteld. Op 3 januari 2013 heeft de gemeente Schagen het bestemmingsplan bekend gemaakt en de beroepstermijn is inmiddels verstreken. Niemand heeft beroep tegen het bestemmingsplan ingesteld, zodat het onherroepelijk is geworden. Een mooi resultaat na een aantal jaar hard werken aan deze ruimtelijke ontwikkeling.

Eind 2009 hebben de ondernemers Catch Legal gevraagd hen te begeleiden bij het opstellen van het bestemmingsplan en het onderhouden van ambtelijke en politieke contacten bij de gemeente. De uitbreiding van Camping Callassande voorziet in 96 kwalitatief hoogwaardige vakantiewoningen/chalets in een duinrijke omgeving, aanvullend op de bestaande kwaliteitscamping. Een vernieuwing die volgens de ondernemers noodzakelijk is omdat de moderne campinggast steeds meer luxe wil en dus minder vaak met een tent of een caravan komt.

Om deze mooie ontwikkeling zowel ruimtelijk als landschappelijk goed in te passen in de omgeving en het landschap, hebben we het proces inclusief het overleg met provincie Noord-Holland doorlopen. De provincie hecht, bij monde van de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) grote waarde aan de openheid van het landschap. De ondernemers hebben daarom in goed overleg met betrokken overheidspartijen gekozen voor nollenachtige inpassing in het landschap met als doel een visuele verbinding tussen de duinen en het achterliggende natuurgebeid bij Abbestede. Vanwege de uitbreiding van de camping leveren de ondernemers daarnaast een bijdrage van 3,2 hectare natuur in de ecologische hoofdstructuur in de Boskerpolder. De ARO is enthousiast over dit ontwerp, zodat eind 2011 een positief advies is uitgebracht (http://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/aro/).

Voortvarende besluitvorming leidt er toe dat de gemeenteraad het bestemmingsplan eind 2012 heeft vastgesteld. Een mooie ontwikkeling en uitstekend ingepast in het prachtige landschap van Groote Keeten, Provincie Noord Holland.

Catch Legal, Jet de Graaf, 25 februari 2012.

Meer weten? Neem gerust contact op.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal