Artikelen van mr. Merel Brinkman

Bestuursprocesrecht

Het belang van een faxrapport

In een eerdere publicatie schreven wij over de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De uitspraak van 18 april 2014 van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2013:9756) benadrukt het belang van

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Een onverbindende beheersverordening

De gemeenteraad van de gemeente Zundert heeft een beheersverordening vastgesteld, maar niet, zo blijkt uit deze uitspraak (ECLI:NL:RBZWB:2014:96), op de juiste wijze bekendgemaakt. Twee omgevingsvergunningen die op basis van deze

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Onlosmakelijk?

Op de website is al een artikel van mijn hand te vinden over het op 25 maart 2013 gewijzigde artikel 2.7, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna:

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Rechtsgevolg van een vergunningvoorschrift

Aan vergunningen kunnen voorschriften worden verbonden. Maar alleen voorschriften met rechtsgevolg zijn bij het verlenen van de vergunning appellabel. Aan eiser is een exploitatie- en terrasvergunning verleend, waaronder voor een

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Wat wilt u bouwen?

Aanvragen om omgevingsvergunningen zijn buiten behandeling gesteld omdat volgens de gemeente niet alle benodigde gegevens zijn ingediend. De rechtbank Rotterdam denkt daar anders over (ECLI:NL:RBROT:2012:BX6329) Eisers hebben omgevingsvergunningen aangevraagd voor

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Coördinatieregeling

Indien diverse besluiten, waarop een coördinatieregeling van toepassing is, gelijktijdig bekend worden gemaakt, worden zij voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dit houdt echter niet van rechtswege

Lees meer...
Catch Legal