Het PAS beoordeeld

Eerder dit jaar schreven wij over de kritische conclusie van Advocaat-Generaal Kokott over prejudiciële vragen die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 7...