Zomer 2022 blijkt te vroeg: de Omgevingswet wordt tóch uitgesteld!

Eind 2021 schreven wij nog dat demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022 haalbaar vond. Met een nieuwe minister aan het roer verandert ook de koers: de Omgevingswet wordt voor de vijfde keer uitgesteld.

Wie neemt dit besluit?

Sinds de aanstelling van het nieuwe kabinet valt de Omgevingswet onder de verantwoordelijkheid van een nieuwe ministerpost: de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Reeds aangestelde minister De Jonge is met zijn nieuwe portefeuille nu verantwoordelijk voor de aanpak van de woningmarkt en daarmee dus ook de Omgevingswet.

In de kamerbrief van 1 februari 2022 schrijft de minister dat hij streeft naar een zorgvuldige en verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het is daarvoor noodzakelijk dat goed kan worden geoefend met digitale systemen zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dat is momenteel nog niet met alle systemen mogelijk. Zo zijn er nog verschillende onzekerheden bij de ‘planketen’, waar gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen kunnen publiceren. Na ontvangst van 30 vragen van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken over de Omgevingswet, liet de kersverse minister eind vorige week nog weten dat hij positief staat tegenover de beoogde inwerkingtreding.

Waarom weer uitstel?

Kort gezegd acht de minister het niet wenselijk dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven mogelijk in het gedrang komt door de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Ook acht hij van belang dat gebiedsontwikkeling ongehinderd doorgang moet kunnen hebben.

Met het oog op de schaarste op de woningmarkt en de huidige capaciteitstekorten bij gemeenten, lijkt dit ons een logische redenering. De Omgevingswet moet het starten van nieuwe projecten makkelijker maken en de besluitvorming versnellen. Het behalen van deze doelen komt, zonder goed functionerende systemen en voldoende voorbereide ambtelijke apparaten, op z’n zachtst gezegd in de verdrukking. De inwerkingtreding op 1 juli 2022 draagt dan niet bij aan de aanpak van de hiervoor genoemde problematiek.

Tot slot: wat kunnen we verwachten?

De Omgevingswet treedt niet meer in werking op 1 juli 2022, dat is duidelijk. Wanneer de wet dan wel in werking treedt, is nog de vraag. Op een later moment kiest de minister voor 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Wij vragen ons af of een nieuw uitstel van drie of zes maanden wél voldoende ruimte geeft om de huidige problemen zorgvuldig op te lossen waardoor inwerkingtreding van de Omgevingswet wel verantwoord wordt.

De nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt opgenomen in een ontwerp Koninklijk Besluit (KB), die vervolgens wordt aangeboden aan het parlement. De Eerste en Tweede Kamer debatteren over het KB.

In de tussentijd blijft omgevingsrechtelijk Nederland zich voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Ondertussen vragen we ons wel af: Hoe vaak moet inwerkingtreding nog worden uitgesteld voordat het dan maar zo ver moet zijn?

Catch Legal, Annick van der Harten

Meer weten over de Omgevingswet? Zie onze pagina over de Omgevingswet of neem contact op met een van onze juristen. Wij helpen u graag verder.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

keuzevrijheid omgevingsplan

Omgevingsplan deel III: keuzevrijheid!

Inmiddels zijn we aanbeland bij de laatste blog over regels die vanuit gemeentelijke verordeningen wel of niet naar het omgevingsplan over zullen gaan. Dit maal regels uit verordeningen waarbij de gemeente mag kiezen of deze worden opgenomen in het omgevingsplan. Keuzevrijheid dus!

Lees meer...
Catch Legal