Detailhandel

Ondernemers houden niet van bestuursrechtelijke rompslomp, dat weten wij als geen ander. Tijd is kostbaar en problemen kosten tijd. Wij lossen uw problemen op, zodat u kunt doen waar u goed in bent.
Portretten-CL2021-10

Lukas Steevensz

Jurist

Ondernemen en de overheid

“DPO, Dienstenrichtlijn en verzorgingsgebied; wat termen die laten zien dat detailhandel en omgevingsrecht inmiddels onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.” – Lukas
Gewild of ongewild, de kans is groot dat u vroeg of laat met de overheid te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een nieuwe vestiging. Misschien heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig om te mogen (ver)bouwen of om te kunnen handelen in strijd met het bestemmingsplan. Ook kunnen nieuwe ontwikkelingen of nieuw beleid van de gemeente roet in het eten gooien. Maar ook wanneer u een borrelshop wilt realiseren of u meer wilt weten over blurring, ontkomt u niet aan onafhankelijk en gedegen juridisch advies.
Onze juristen werken geregeld voor de overheid, waardoor zij precies weten hoe de procedures bij gemeente en provincie in zijn werk gaan. Wij weten hoe u snel en efficiënt de toestemmingen krijgt die u nodig heeft. Met onze persoonlijke aanpak onderscheiden wij ons van andere adviseurs. Wij denken met u mee. Dat eindigt niet bij het toepassen van wet- en regelgeving, maar pas wanneer u tevreden bent.
Waar u tegen problemen aanloopt, werken onze ervaren juristen met toewijding mee aan het succes van uw onderneming. Wat kunnen wij voor u betekenen?

Meer informatie

Het aantal winkelvestigingen is in de afgelopen tien jaar met meer dan elf procent gedaald. Tegelijkertijd is het aantal webwinkels sterk gegroeid. Veel winkelcentra hebben daardoor te maken met leegstand en dat maakt hun positie zwak. Hoewel de overheid in beginsel de markt aan haar marktwerking moet overlaten, kunnen ruimtelijke besluiten grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Als een supermarkt opent binnen uw verzorgingsgebied op een bedrijventerrein, dan zult u dat merken. Net zoals dat u het zult merken wanneer elders een nieuw winkelcentrum wordt gerealiseerd of als uw doe-het-zelfzaak wordt geconfronteerd met een bouwmarktgigant op een voor hem gunstige locatie. De gevolgen van dergelijke situaties zijn voor u lang niet altijd positief.

Vechten voor uw onderneming kan soms betekenen dat u zult moeten procederen. Uw expertise en ervaring is daarbij van groot belang, maar de discussie is uiteraard ook grotendeels juridisch. Voor een succesvolle procedure is kennis van zaken belangrijk, maar samenwerken essentieel.
Nieuwe ontwikkelingen kunnen in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling dan toch mogelijk te maken, moet van het bestemmingsplan worden afgeweken. Dat kan ofwel met een omgevingsvergunning ofwel middels een (nieuw) bestemmingsplan, wijzigings- of uitwerkingsplan. Het bevoegd gezag moet aantonen dat de voorgenomen activiteit niet in strijd is met ‘een goede ruimtelijke ordening’. Bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling die voorziet in extra ruimtebeslag moet bovendien worden aangetoond of sprake is van zorgvuldig ruimtegebruik. Dit is de toets aan de zogenaamde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. De wetgever heeft verplicht gesteld dat zorgvuldig met de (schaarse) ruimte in Nederland moet worden omgegaan. Die toets is niet eenvoudig. Gelukkig staan wij voor u klaar.

Ook voor (ver)bouwactiviteiten heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Denk aan het aanbrengen van gevelreclame of het veranderen van de indeling van uw bedrijfspand. Wanneer u besluit de omgevingsvergunning achterwege te laten, kunt u geconfronteerd worden met handhaving. Een goede voorbereiding is het halve werk, ook hier. Wij vragen de vergunningen voor je aan, maar kunnen ook in het geval van een weigering meedenken over een oplossing.
Bewust en onbewust worden (gemeentelijke) regels nog wel eens overtreden. In sommige gevallen resulteert dit in handhavend optreden door de overheid. Het bestuursorgaan vermeldt in een ‘last’ welke handelingen moeten worden uitgevoerd om de overtreding ongedaan te maken. Maar, is er wel echt sprake van een overtreding? En is de last wel juist? Ook de overheid heeft het immers niet altijd bij het juiste eind. Wij kunnen dat voor je onderzoeken. Bovendien kunnen we meedenken over alternatieven en oplossingen. Zo kan een goed gesprek met uw lokale bestuur wonderen verrichten wanneer u wordt bijgestaan door juridisch adviseurs.

Ook kan het voorkomen dat u zelf wil vragen om handhaving, bijvoorbeeld jegens een concurrent die de regels aan zijn laars lapt. Wij kunnen voor u toetsen of inderdaad een overtreding wordt begaan. Onze ogen op de regels, uw ogen op uw onderneming.
Procederen is niet altijd de enige oplossing. Regelmatig wil het bestuur een zo optimaal mogelijk woon-, leef,- en ondernemersklimaat realiseren en behouden. Daar hebben ze u, als ondernemer, hard bij nodig. Dat is alleen niet altijd even goed merkbaar. Communicatie vanuit de overheid laat bovendien regelmatig te wensen over. Procedures duren lang en antwoorden op uw vragen blijven uit – en dat terwijl de verloren tijd voor u zo kostbaar is.

Wij kunnen uw belangen in alle fasen behartigen. Onze juristen kennen de gemeenten van binnen én van buiten. Zij brengen uw belangen op de juiste momenten onder de aandacht en houden in de gaten dat afspraken worden nagekomen. Gesteggel met de gemeente hoeft dus niet tot procederen te leiden, maar kan vooraf worden ondervangen.
Voor detailhandel bestaan er ook regels op Europees niveau waaraan overheden zich moeten houden. Vooral de Europese Dienstenrichtlijn (2006/123/EG) is hierbij van belang. De Dienstenrichtlijn bevat namelijk regels die dienstverleners in de EU beschermen tegen onnodige belemmeringen van overheden. Supermarkten, fietsenwinkels, tuincentra, kledingwinkels en andere vormen van detailhandel: ze vallen allemaal onder de werking van de Dienstenrichtlijn.

In bestemmingsplannen wordt bijvoorbeeld regelmatig gebruik gemaakt van een zogenaamde brancheringsregeling. Hiermee wordt geregeld dat bepaalde vormen van detailhandel (zoals volumineuze detailhandel) alleen in bepaalde gebieden zijn toegestaan, bijvoorbeeld buiten het centrum. Maar dit mogen overheden niet zomaar doen. Het bestemmingsplan moet namelijk voldoen aan de eisen die de Dienstenrichtlijn voorschrijft.

Wij begrijpen dat voor een bedrijf de locatie alles is. Misschien heeft u een bepaalde locatie op het oog, maar krijgt u de vergunningen voor de vestiging daarvan niet rond. Het kan zijn dat deze planologische hobbels niet in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn. Onze juristen kunnen dit voor u nagaan en meedenken over mogelijke oplossingen.
Catch Legal