Handhaving

Een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete op de mat gekregen? Niemand zit te wachten op een handhavingsprocedure. Wij staan daarom voor u klaar.
Portretten-CL2021-26

mr. Taciane Besselink

Jurist

Handhaving van omgevingsrecht: wij staan u graag juridisch bij.

Bestuurlijke sancties

“Onverwachts een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete op de mat gekregen? Tijdens een handhavingsprocedure kan er veel op u afkomen. Toch is het belangrijk dat er al in een vroeg stadium snel actie wordt ondernomen. Onze juristen kunnen u hierbij helpen door middel van advisering en ook procederen wij graag namens u. Samen komen wij tot een oplossing.” – Taciane
Tegen overtredingen of andere illegale situaties kan de overheid handhavend optreden. Het gaat om een door de overheid opgelegde verplichting vanwege die overtreding of het niet nakomen van een afspraak. Die verplichting kan bestaan uit het ongedaan maken van de overtreding of het betalen van een boete.

De opgelegde verplichting kan rauw op uw dak vallen. In sommige gevallen bent u zich helemaal niet bewust van de overtreding of kunt u aantonen dat u niet de degene bent die de beschreven overtreding heeft begaan. En zo zijn er nog andere bezwaren tegen de opgelegde sanctie te bedenken. Dat is allemaal leuk en aardig, maar hoe moet u opkomen tegen een handhavingsbesluit? En binnen welke termijn moet dat gebeuren? Wat zijn de gevolgen als u níet opkomt tegen het besluit?

U zit hoogstwaarschijnlijk met de nodige vragen en dat begrijpen wij. Het is nou eenmaal niet eenvoudig. Laat ons u helpen zodat u weet waar u aan toe bent. Onze vakkundige juristen hebben jarenlange ervaring in handhavingszaken en gaan samen met u aan de slag. Wij nemen uw zorgen uit handen.

Artikelen over Handhaving

Meer informatie

Door middel van het bestuursrecht kan de overheid zowel herstelsancties als bestraffende sancties opleggen. De last onder dwangsom en last onder bestuursdwang zijn herstelsancties. Dat betekent dat ze niet punitief zijn: ze worden niet opgelegd om te bestraffen. De sanctie is bedoeld om de rechtmatige situatie te herstellen en de overtreding op te heffen. Binnen de gegeven begunstigingstermijn moet de overtreder voldoen aan de beschreven last: hij moet iets doen (of niet doen) om de overtreding ongedaan te maken (bijvoorbeeld een bouwwerk verwijderen en verwijderd houden). Als de overtreder niet aan de last voldoet, dan zal het bevoegd gezag handhavend optreden door de dwangsom te innen (bij een last onder dwangsom) of zélf de overtreding ongedaan te maken, op kosten van de overtreder ( in het geval van een last onder bestuursdwang). Bij spoedeisende bestuursdwang wordt geen begunstigingstermijn opgelegd. In dat geval zal het bestuursorgaan zélf zo snel mogelijk de overtreding ongedaan maken, bijvoorbeeld omdat een brandgevaarlijke of verkeersonveilige situatie is ontstaan. Het bestuursorgaan mag niet meerdere herstelsancties tegelijkertijd opleggen voor één overtreding; ze mogen elkaar wel opvolgen én ze mogen in combinatie met een bestraffende sanctie worden opgelegd.
In het bestuursrecht bestaat ook een bestraffende sanctie: de bestuurlijke boete. Dit besluit houdt de verplichting in om aan het bestuursorgaan een geldsom te betalen als gevolg van een overtreding. De bestuurlijke boete is bedoeld als ‘straf’, maar kan door de overheid worden opgelegd zonder tussenkomst van een rechter of het Openbaar Ministerie. Het is niet mogelijk dat meerdere bestraffende sancties tegelijkertijd worden opgelegd voor één overtreding.
Catch Legal