Nieuwsflits: toch geen tweede McDrive-lane voor McDonald’s Huis ter Heide

McDonald’s Nederland B.V. (McDonald’s) wil voor de herinrichting van het perceel van het filiaal in Huis ter Heide een tweede McDrive-lane aanleggen, het buitenterras uitbreiden, de parkeerplaatsen anders indelen, een fietspad doortrekken en een aantal bomen kappen. Voor deze activiteiten heeft  McDonald’s een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze omgevingsvergunning is door het college verleend. Hiertegen is beroep ingesteld. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard en  vervolgens is door appellanten hoger beroep ingesteld.  In dit hoger beroep bij de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2018:2012) is in geschil of aan het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning een deugdelijke motivering ten grondslag ligt. De rechtbank heeft geoordeeld van wel, maar dat blijkt niet het geval te zijn.

De rechtbank stelt vast dat door de uitbreiding van het buitenterras een andere parkeernorm gaat gelden. Bij de verlening van de omgevingsvergunning is ervan uitgegaan dat door de herinrichting in totaal vier extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Deze vier extra parkeerplaatsen voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor de nieuwe situatie. De Afdeling heeft echter geconstateerd dat in werkelijkheid drie parkeerplaatsen verdwijnen: op het perceel wordt één extra parkeerplaats gerealiseerd op het parkeerterrein, maar vier parkeerplaatsen verdwijnen naast de McDrive. De rechtbank heeft dit niet onderkend. De Afdeling vernietigt de uitspraak van de rechtbank en verklaart het beroep alsnog gegrond. Het besluit tot verlening van omgevingsvergunning komt in aanmerking voor vernietiging, nu een deugdelijke motivering dus ontbreekt. De Afdeling draagt het college op om, met inachtneming van de uitspraak, een nieuw besluit te nemen.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal