Nieuwsflits: toezenden van een handhavingsbesluit

Bij besluit van 7 juli 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Onderbanken aan de (voormalige) minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een last onder dwangsom opgelegd die gericht is op het ongedaan maken van de gevolgen van het onrechtmatig kappen van zes hectare bos. Het besluit is (slechts) als algemene mededeling in het huis-aan-huisblad, op de gemeentelijke website en op www.overheid.nl gepubliceerd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de uitspraak van 10 januari 2017 geoordeeld dat de minister er op mocht vertrouwen dat het college, overeenkomstig de wettelijke regelgeving, het besluit van 7 juli 2015 aan hem zou toezenden (ECLI:NL:RVS:2018:34). Nu het college dat niet heeft gedaan, was de minister niet op de hoogte van dit besluit.

Ook al is de minister een ervaren procespartij met professionele rechtsbijstand, dan betekent dit nog dat hij had hoeven weten dat een aan hem gericht besluit niet aan hem zou worden toegezonden. Kort en goed gezegd, het handhavingsbesluit had door het college aan de minister moeten worden toegezonden en het college mag er niet vanuit gaan dat met alleen publicatie de minister op de hoogte is van een besluit. Dit oordeel van de Afdeling is van belang voor de (aanvang van de) beroepstermijn. Immers, door het niet toezenden van het besluit aan de minister, is de termijnoverschrijding van de minister in deze zaak verschoonbaar, waardoor de Afdeling inhoudelijk het beroepschrift kan behandelen.

Meer informatie over dit onderwerp? Zie ook onze pagina over handhaving of neem gerust contact op met een van onze juristen.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

De Wet open overheid is jarig, reden voor een feestje?

Op 1 mei 2023 was de Wet open overheid 1 jaar oud. In deze blog bespreken we de voorlopige opbrengst in de rechtspraak. We kijken hoe rechters omgaan met deze nieuwe wet aan de hand van een aantal uitspraken. Worden de hoge ambities van meer transparantie waargemaakt? Je leest het in deze blog.

Lees meer...
Catch Legal