Inwerkingtreding Omgevingswet per 01-01-2021: wenselijk en mogelijk

Op 29 november 2019 stuurde de minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, de langverwachte brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Omgevingswet. Volgens de minister is het nog altijd wenselijk en mogelijk de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden.

Voortgang wetgeving
De minister benadrukt in haar brief dat het wenselijk is dat de regelgeving in de eerste helft van 2020 wordt vastgesteld en gepubliceerd zodat overheden zo snel mogelijk kunnen oefenen met de nieuwe regelgeving.

Volgens de planning zal op 1 juli 2020 een inwerkingtredings-Koninklijk Besluit (KB) bij de Tweede Kamer worden voorgehangen. In dit KB zal de definitieve datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden opgenomen. Of de Omgevingswet daadwerkelijk in werking zal treden op 1 januari 2021 zal dan ook pas in de zomer van 2020 definitief bekend worden. De minister geeft aan niet over te gaan tot het voorhangen van het inwerkingtredings-KB bij de Tweede Kamer zonder instemming van het parlement. Zonder deze instemming zal de inwerkingtreding dus worden uitgesteld.

DSO
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zal niet af zijn op de geplande datum. Toch zal al in 2020 gestart moeten worden met het in gebruik nemen van het DSO. Naar verwachting is eind 2019 83% van het DSO-LV (landelijke voorziening) gerealiseerd. Deze versie is voldoende af zodat overheden erop kunnen aansluiten, ermee kunnen oefenen en kunnen vullen met hun eigen regelgeving.

Implementatie
Nu de inwerkingtredingsdatum dichterbij komt, houdt de minister zicht op de vijf minimale eisen van de Programmaraad van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Volgens de minister verlopen de voorbereidingen voor de omgevingsvisies en omgevingsverordeningen goed (eis 1 en 2). Ook zijn de meeste partijen die van plan zijn projectbesluiten vast te stellen, begonnen met de voorbereidingen hiervan (eis 3). En hoewel pas in 2020 kan worden gewerkt met het DSO, is al zo’n 60% van de gemeenten gestart met de voorbereidingen zodat na 1 januari 2021 wijzigingen in het omgevingsplan conform de eisen van de Omgevingswet worden doorgevoerd (eis 4). Omdat naar schatting veel organisaties al op de goede weg zijn, is de verwachting van de minister dat alle bestuurslagen klaar zijn voor het in behandeling nemen van de vergunningaanvragen en meldingen die worden ingediend op basis van de Omgevingswet (eis 5).
Overall blijkt uit verschillende monitors dat zo’n 68% van alle organisaties erop vertrouwt dat zij op tijd klaar zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Tot slot
In 2020 zal worden ingezet op de samenwerking tussen partijen, het delen van kennis en het vergroten van ondersteuning. De inzet die de minister bij betrokkenen ziet, is voor haar een waardevol signaal. Het leidende motto blijft ook hier dat niet alles af hoeft te zijn om er klaar voor te zijn.

Meer weten over de Omgevingswet en de implementatie daarvan in uw organisatie? Neem contact op met een van onze juristen.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Tappen zonder vergunning

Er zijn van die momenten waarop een alcoholische versnapering een heuse toevoeging kan zijn. Bij het 10-jarig bestaan van uw lunchroom hoort natuurlijk champagne! En

Lees meer...
Catch Legal