Kallemooi-traditie mocht worden vergund

De rechtbank Noord-Nederland oordeelde vandaag (ECLI:NL:RBNNE:2019:1204) in de bodemzaak dat de evenementenvergunning terecht is verleend voor het jaarlijks folklorisch Pinterfeest met de eilander Kallemooi-traditie op Schiermonnikoog. De Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) biedt geen mogelijkheden om de evenementenvergunning te weigeren: dierenwelzijn is geen weigeringsgrond voor een evenementenvergunning. Deze uitspraak is in lijn met het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter over dezelfde evenementenvergunning (ECLI:NL:RBNNE:2018:1874). Mijn collega Merel Brinkman schreef hier al eerder over in een artikel.

Is er een verschil tussen de voorlopige voorziening en de bodemzaak?
Nee, net als bij de voorlopige voorziening voert de Stichting Comité Dierennoodhulp (hierna: Stichting) aan dat de haan, die drie dagen in een mand op een 18 meter hoge mast wordt geplaatst, wordt mishandeld doordat hij in een isolement zit waardoor hij angst en stress ondervindt. Voor dit onderdeel van het evenement mag volgens de Stichting geen vergunning worden verleend. Het dier moet worden beschermd door de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren, aldus de Stichting.

De rechtbank vindt ook in de bodemzaak dat milieuwetgeving in dit geval geen rol speelt. Het milieubegrip is gerelateerd aan overlast van de omgeving of het milieu, dierenwelzijn valt hier niet onder. De rechtbank benadrukt nogmaals dat alleen de weigeringsgronden in de APV ertoe kunnen leiden dat de aanvraag wordt afgewezen.

Openbare orde als weigeringsgrond?
Als er al sprake zou zijn van dierenmishandeling (de rechtbank vindt dat daar in dit geval geen sprake van is), dan zou de weigeringsgrond ‘openbare orde’ uit de APV mogelijk uitkomst kunnen bieden. De rechtbank merkt tot slot op, dat de Stichting met een beroep op de Wet Dieren om handhaving kan verzoeken. Het lijkt er voor nu op dat de APV geen bescherming biedt aan de haan.

Ondanks dat in deze procedure bot wordt gevangen, ontbreekt het de haan echter niet aan aandacht. Maar ook dit jaar zal de traditie (naar verwachting) worden voorgezet. De Stichting zal voor het welzijn van de haan haar heil dus moeten zoeken in een andere juridische procedure.

Meer weten over de ‘Kallemooi-traditie’? De Leeuwarden Courant beantwoordt al jouw vragen!

 

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal