L.H. (Lukas) Steevensz, LLB

lukas bewerkt4

Werkstudent

E-mail: lsteevensz@catchlegal.nl

Lukas heeft gedurende zijn bachelor en master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht zijn oog laten vallen op het omgevingsrecht. Lukas heeft het goed gezien, het omgevingsrecht is overal om ons heen. Juist die invloed op de directe leefomgeving, heeft bij hem interesse gewekt. Voor Catch Legal heeft Lukas stage gelopen bij rechtsbijstandsverzekeraar DAS in het team bestuursrecht. Daarnaast was hij vrijwilliger bij de rechtswinkel Utrecht. Lukas zit in het bestuur van studievereniging Politeia waar hij de functie van ab Actis vervult.

Als stagiair heeft Lukas kennis gemaakt met ons werkveld en ons team. We hebben daarbij goed kunnen ervaren dat Lukas altijd klaar staat voor zijn collega’s. Lukas is betrokken en dat maakt dat hij verder gaat dan het enkel uitvoeren van de werkzaamheden. We zien in Lukas ook inhoudelijk veel potentie. De verschillende onderwerpen die zijn pad al hebben gekruist, maakt hij snel eigen en de theorie weet hij snel toe te passen. Tegen het einde van zijn stage trokken we dan ook samen dezelfde conclusie: deze samenwerking is nog niet ten einde! Per april 2021 is Lukas dan ook begonnen als werkstudent.  

Nevenactiviteiten
Ab Actis Politeia (2020  heden)
Lid promotiecommissie Politeia (2019  2020)
Vrijwilliger Vereniging Rechtswinkel Utrecht (2019  2020)
Vrijwilliger Stichting Intentio te Almere (2012  2018)

Opleiding
Master Staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht (heden)
Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Blogs
Uitstel nieuwe Omgevingswet: wat moet je weten?, 28 mei 2021
Verjaring verandert bij het innen van een dwangsom!, 8 april 2021

Catch Legal