M.R. (Michèl) Kaptein

Juridisch medewerker

E-mail: mkaptein@catchlegal.nl

Michèl focust zich op het juridisch inhoudelijk ondersteunen van onze juristen in de grotere projecten waar zij aan werken. Daarnaast biedt hij ondersteuning aan het secretariaat.

Door het toegewijde karakter van Michèl is hij een solide rechterhand van onze juristen en ontwikkelt hij zich volop op het gebied van het (ruimtelijk) bestuursrecht.

Michèl is lid van de Juridische Faculteitsvereniging Grotius te Leiden.

Opleiding
Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden (heden)

Blogs
Privaatrechtelijke doorkruising van een publiekrechtelijke regeling, 29 december 2017