MVO

Geluk delen

Bij Catch Legal vinden wij het belangrijk om geluk te delen. Ondernemen doen wij daarom op een maatschappelijk verantwoorde manier. Ons MVO-beleid verwerken wij in jaarplannen zodat wij ieder jaar opnieuw kunnen inspelen op de veranderende behoeften vanuit de omgeving en mogelijkheden van onze organisatie. Onze jaarplannen zijn intern en extern van toepassing en richten zich altijd op People en Planet.
Benieuwd naar wat onze People en Planet voor 2019 en 2020 zijn? Lees snel verder om te ontdekken welke onderdelen o.a. van ons huidige MVO-jaarplan 2019-2020 uitmaken.

People
Bij Catch Legal investeren we graag in elkaar. Ons personeelsbeleid is erop gericht om voor iedereen een zo fijn mogelijk werkklimaat te realiseren; de fijnste werkplek. Iedere medewerker kan zijn of haar eigen ambitie volgen en talenten ontwikkelen. Wij stimuleren daarom onze medewerkers o.a. om cursussen te volgen en trainingen bij te wonen. De uitgebreide opleidingsmogelijkheden die wij aanbieden, maken niet alleen dat onze medewerkers vakkundig zijn maar dragen ook bij aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Ons externe MVO-beleid richt zicht op verschillende onderdelen. Eén daarvan is het behandelen van pro deo dossiers. Op jaarbasis behandelen de juristen van Catch Legal minimaal twee pro deo dossiers kosteloos of tegen een zeer gereduceerd tarief om onze expertise voor iedereen toegankelijk te houden.

Daarnaast zet het team van Catch Legal zich een aantal dagen per jaar in voor vrijwilligersactiviteiten. Op creatieve wijze wordt invulling gegeven aan deze dagen waarbij zal worden afgewisseld in thema (mens, natuur, dier etc.). Dit noemen wij de MVO-teamdagen.

Een ander voorbeeld waarop ons MVO-beleid zich richt, ziet op de ontwikkeling van een samenwerking met de start-up organisatie FINC. for migrants. FINC. for migrants heeft tot doel om all-in ondersteuning aan migranten aan te bieden bij het opzetten van een onderneming in Nederland. Catch Legal beoogt FINC. for migrants te ondersteunen op verschillende wijzen, bijvoorbeeld door het verzorgen van workshops en
het verlenen van juridisch advies aan migranten tegen een zeer gereduceerd tarief of zelfs geheel kosteloos.

Planet
Onze passie voor het omgevingsrecht uit zich ook in onze waardering voor natuur, omgeving en milieu. Bij het uitoefenen van onze dienstverlening houden wij daarom rekening met ongewenste (neven)effecten op onze omgeving. Deze effecten proberen wij op de eerste plaats te voorkomen en anders te compenseren. Ons streven is om onze CO2-afdruk zo klein mogelijk te houden.
Om die reden ontmoedigen wij o.a. het gebruik van de auto en/of andere gemotoriseerde voertuigen. Medewerkers kunnen gebruikmaken van onze kantoorfietsen en voor langere afstanden wordt het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd.

Verder is ons kantoorpand duurzaam ingericht om energie te besparen en verspilling tegen te gaan. Voor de inkoop van duurzame kantoorartikelen en andere producten werken wij samen met Office1. Al onze kantoorartikelen worden gerecycled of gedoneerd voor hergebruik.

Tot slot werken we bij Catch Legal zo veel mogelijk digitaal en beperken wij het gebruik van (print)papier tot een minimum.

Wilt u weten wat wij nog meer doen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen of kan het team van Catch Legal iets voor u, uw stichting, vereniging of bedrijf betekenen? Neem gerust contact met ons op.