Nieuwe Alcoholwet aangenomen in Eerste Kamer

Op dinsdag 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer het voorstel tot de wijziging van de Drank- en Horecawet als hamerstuk afgedaan. Daarmee is de nieuwe naam van de wet, te weten de Alcoholwet, een feit. Maar wat verandert er ook alweer nog meer door deze wijziging?

In mei 2019 publiceerden wij al een interview waarin de wijzing van de Drank- en horecawet is besproken. De wet die van 28 maart tot 8 mei dat jaar ter consultatie lag, is op 1 december van dit jaar met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen en op 15 december heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De wijziging van de Drank- en Horecawet is het resultaat van afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de Drank- en Horecawet. Het doel van de wetswijziging is het (verder) tegengaan van problematisch alcoholgebruik, met name onder jongeren. Door volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen strafbaar te stellen, wordt geprobeerd dit te bereiken. Dit betekent dat ouders die op het terras een biertje bestellen voor hun minderjarige kind nu ook strafbaar zijn, en niet alleen diegene die de alcohol verkoopt.

Regels aangescherpt

Naast deze strafbaarstelling worden ook de regels voor de verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken aangescherpt. Momenteel zijn er geen duidelijke regels over leeftijdscontrole bij het bestellen van alcohol via het internet. De wetswijziging maakt het mogelijk om regels te stellen over leeftijdsverificatie op het moment van bestellen en afleveren van de bestelde drank. Verder wordt het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet ingetrokken waarin eisen aan het horecalokaal werden gesteld. De eisen aan de inrichting volgen voortaan alleen nog uit het Bouwbesluit 2012.

Na ondertekening door de Koning en de minister of Staatssecretaris zal de wet worden geplaatst in het Staatsblad. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet op 1 juli 2021 in werking treedt, dit is een half jaar later dan aanvankelijk de planning was. Tot de inwerkingtreding van de nieuwe Alcoholwet hebben ondernemers volgens Staatssecretaris Blokhuis voldoende tijd om de nieuwe maatregelen te implementeren.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Rijk de Vries in het kader van de samenwerking tussen Catch Legal en Uitgeverij PS. Middels het periodiek schrijven van artikelen laat Catch Legal op toegankelijke wijze de Nederlandse horecaondernemer kennismaken met het bestuursrecht. De artikelen verschijnen op de websites en in de uitgaven van Uitgeverij PS. Klik hier voor het originele artikel.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal