Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Op 1 april 2020 liet minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen aan de kamer weten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 geen doorgang kon vinden. Het was mede door het coronavirus dat het vasthouden aan deze datum niet langer verantwoord zou zijn. Daarnaast moeten nog flinke stappen worden gezet voor een goede implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het digitale systeem dat alle regelgeving en verbeeldingen zal bevatten. Voor een uitgebreidere beschouwing van de redenen tot uitstel verwijs ik naar mijn vorige blog. Afgelopen woensdag, 20 mei 2020, heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan de Kamers laten weten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal worden uitgesteld tot 1 januari 2022.

In mijn blog van december 2019 schreef ik over minister Van Veldhoven, die de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 als ‘wenselijk en haalbaar’ bestempelde. Niet alleen is de datum verschoven; uit de brief van de minister van woensdag volgt ook dat dit achteraf optimistische mantra door het Rijk en de koepels in een gezamenlijke verklaring nu is omgedoopt tot ‘wenselijk en realistisch’.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog steeds ‘wenselijk’, omdat de wet wordt gezien als een toekomstvast en vereenvoudigd juridisch instrumentarium dat het mogelijk maakt om grote maatschappelijke opgaven voortvarender op te pakken. De nieuwe datum is ‘realistisch’(er) omdat er nu meer tijd beschikbaar is voor het afronden van en leren werken en oefenen met alle onderdelen die gezamenlijk het nieuwe stelsel van omgevingsrecht vormen.

Met de nieuwe datum is er meer tijd om een vereenvoudigd juridisch instrumentarium te realiseren en dat kan worden toegejuicht. Het moge duidelijk zijn dat het project Omgevingswet van ongekende schaal is waardoor vereenvoudiging niet een gegeven is. Vanuit verschillende hoeken heeft dan ook al de roep geklonken om de stelselherziening te heroverwegen met het oog op de grote complexiteit die de nieuwe wetgeving zal bevatten. Vooralsnog zet de minister het project gewoon door.

Uitstel met een volledig jaar verbaast niet. Hoewel minister Van Veldhoven zich vaak hoopvol heeft uitgelaten over de inzet van verschillende overheden die al waren begonnen met het verkennen van de nieuwe wetgeving en het oefenen met het DSO, is nu duidelijk dat dit niet genoeg zou zijn om een goede overgang op 1 januari 2021 te garanderen. Met name het DSO leek de achilleshiel van de hele onderneming te worden. Met de nieuwe datum wordt voldoende ruimte gegeven voor de oplevering van het DSO en om de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen, aldus minister Ollongren.

Na akkoord van de Kamers zal minister Ollongren de voorhangprocedure van het inwerkingtredings-Koninklijk Besluit starten. Met de start van die procedure zal de uitvoeringspraktijk definitief duidelijkheid krijgen over de inwerkingtreding. Met de uitstel van een jaar wordt de benodigde ademruimte gegeven voor de afronding van het DSO. Of een jaar voldoende zal zijn, moet nog worden bezien. Wel betekent een extra jaar dat ook overheden die nog niet zijn begonnen met de voorbereidingen op de Omgevingswet hier nu de tijd voor hebben. De minister geeft aan dat het jaar 2021 volledig in het teken van de implementatie kan staan. Wij houden in ieder geval het nieuws over de Omgevingswet in de gaten.

Wilt u meer weten? neemt u dan contact op.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal