Omgevingsregeling Omgevingswet gepubliceerd

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat vooralsnog gepland op 1 januari 2021. Op die datum zal ook de Omgevingsregeling in werking treden: de ministeriële regeling bij Omgevingswet die de regels van ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen bundelt en harmoniseert. Deze Omgevingsregeling is nu gepubliceerd en voor iedereen in te zien.

Participatie

Begin dit jaar hebben we met het beschikbaar komen van de consultatieversie van deze Omgevingsregeling al goed inzicht gekregen in deze nieuwe regeling. Zie daarover ook een eerdere blog van onze hand. In deze blog zijn wij ook ingegaan op participatie als aanvraagvereiste voor omgevingsvergunningen. Uit de ingediende consultatiereacties blijkt nu dat er bij een aantal grote organisaties en gemeenten onduidelijkheid is over hoe deze participatie moet plaatsvinden in de praktijk. In de toelichting op de vastgestelde Omgevingsregeling is geprobeerd hier meer duidelijkheid over te geven. Zo is bijvoorbeeld verduidelijkt dat gemeenten (op basis van de Invoeringswet Omgevingswet) gevallen kunnen aanwijzen waarbij de vergunningaanvrager en niet de overheid verplicht is om de participatie te organiseren.

Nieuwe standaard

Noemenswaardig is verder dat de Omgevingsregeling het eerste wetgevingsproduct van de stelselherziening is dat volgens de nieuwe standaard voor digitale publicatie is bekendgemaakt: de ‘standaard officiële overheidspublicaties’, of in het kort: STOP. Deze nieuwe standaard zie je terug in het deel van de Omgevingsregeling dat betrekking heeft op locaties die geometrisch zijn begrensd. Door middel van een kaart wordt het werkingsgebied van een bepaalde regeling of een onderdeel daarvan weergeven en kan er worden ingezoomd.

Een goed voorbeeld is de begrenzing van de reserveringsgebieden voor de uitbreiding van autowegen en autosnelwegen en hoofdspoorwegen (artikel 2.28 in combinatie met Bijlage III bij de Omgevingsregeling): voor zover een omgevingsplan van toepassing is op zo’n reserveringsgebied, mag het omgevingsplan daar geen bouwactiviteiten toestaan (artikel 5.133 en 5.134 van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Om welke gebieden het gaat en tot waar deze zijn begrensd, kan nu (met een muisklik) worden teruggevonden op een digitaal raadpleegbare kaart van Nederland. Op deze manier is de Omgevingsregeling klaar om opgenomen te worden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarmee per begrensd gebied de van toepassing zijnde regels kunnen worden getoond.

Catch Legal

Houd voor de laatste ontwikkelingen over de Omgevingswet de site van Catch Legal goed in de gaten. Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze bestuursrechtjuristen.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Zonnepanelen-erfgoed

De zon op je dak!

Nederland wil verduurzamen. Waar wij in eerdere blogs schreven over de planologische (on)mogelijkheden voor een warmtepomp en over de Europese Noodverordening Hernieuwbare Energie, staan wij

Lees meer...
Catch Legal