Juristen

mr. J. (Jet) de Graaf is in 2001 afgestudeerd in de studierichtingen bestuursrecht en internationaal recht. Sinds 2002 is Jet werkzaam voor overheden en particulieren in het bestuursrecht met als specialisatie het omgevingsrecht en het milieurecht. In 2007 heeft Jet DG Juridisch Advies opgericht en vanaf 2011 is Jet oprichter en partner van Catch Legal.

De eerste ontmoeting tussen Jet en het bestuursrecht vond plaats tijdens de procedures die zij heeft gevoerd in het kader van de “Vernieuwing van de Bijlmermeer”. Daarna heeft Jet vele gemeenten en particulieren bijgestaan in onderhandelingsfasen, algemene juridische advisering en juridische procedures. Jet is te omschrijven als een pragmatisch jurist met een uitstekende visie op juridische grenzen en gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Korte lijnen, heldere bewoording en no nonsens.

Nevenfunctie:

  • Lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oudewater (2015)

E-mail: jdegraaf@catchlegal.nl

T. (Tanne) van Wissen, LLB is na haar studie Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam in 2009 gestart bij Catch Legal. Inmiddels heeft Tanne dan ook ruime praktijkervaring in het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht. Zowel in en buiten rechte heeft zij verschillende overheden, particulieren en bedrijven bijgestaan in juridische procedures. Tanne is een gedreven jurist en in staat ingewikkelde juridische vraagstukken en materies in korte tijd eigen te maken.

Naast haar werk voor Catch Legal is Tanne bezig met het afronden van haar master Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Nevenfunctie:

  • Lid en plaatsvervangend voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oudewater (2013)

E-mail: tvanwissen@catchlegal.nl

mr. M.M. (Merel) Brinkman is vanaf 2013 werkzaam bij Catch Legal als bestuursrecht jurist. Zij is in 2014 afgestudeerd in de richting Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Merel heeft voor haar masterscriptie onderzoek gedaan naar handhaving en aansprakelijkheid van gemeenten in het omgevingsrecht. Merel is erg ambitieus en leergierig waardoor zij een aanwinst is voor ons team van juristen. Zij werkt altijd secuur en duidelijk en kan u de helpende hand bieden die u nodig heeft.

E-mail: mbrinkman@catchlegal.nl

mr. A.M. (Anne) Bruijnen is sinds juni 2015 werkzaam bij Catch Legal als junior bestuursrecht jurist. Zij is in november 2013 afgestudeerd aan Maastricht University in de richting Staats- en Bestuursrecht.

Anne heeft haar masterscriptie toegespitst op de ruimtelijke ordening van Nederland door de jaren heen en tevens een blik geworpen op de toekomst. Na haar afstuderen is Anne werkzaam geweest bij een overheidsinstelling, waar zij ervaring heeft opgedaan betreffende verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Anne is erg ijverig en voert haar werkzaamheden altijd secuur uit. Daarnaast is zij altijd op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen.

E-mail: abruijnen@catchlegal.nl

T.M. (Tissa) van den Akker, LLB is sinds april 2017 werkzaam bij Catch Legal als junior bestuursrecht jurist. Zij is in 2013 afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen waarna zij drie en een half jaar werkzaam is geweest bij de Rijksoverheid. Hier heeft zij zich ruimschoots ontwikkeld op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur en dan voornamelijk in de bezwaarprocedures.

Naast haar werk voor Catch Legal volgt Tissa de pre-master Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit te Amsterdam.

E-mail: tvandenakker@catchlegal.nl

mr. P.M. (Paul) Goossens is in 2015 afgestudeerd in de richting Nederlands Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn master lag zijn focus op de jurisprudentie van het Europees Hof van de Rechten van de Mens en de ontwikkelingen daarbinnen.

Paul heeft na zijn studie o.a. ervaring opgedaan als zittingsvertegenwoordiger bij een overheidsinstelling. Sinds medio 2017 is Paul werkzaam voor Catch Legal als junior bestuursrecht jurist. Door zijn kennis vanuit zijn voormalige functie bij de overheid heeft hij een breed perspectief ontwikkeld en kan hij dit uitstekend inzetten om overheid en burger dichter bij elkaar te brengen.

Paul is een gedreven jurist en in staat juridische kwesties snel in te schatten en daarop passend antwoord te geven.

E-mail: pgoossens@catchlegal.nl

Kantoormedewerkers

mr. N. (Nina) Schippers is in januari 2014 begonnen op het secretariaat van Catch Legal. Zij heeft in juli 2014 de bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hierna heeft zij de master Rechtsgeleerdheid in de richting Privaatrecht gevolgd met daarin een verdieping in het Arbeidsrecht. Ook heeft Nina gedurende haar master een korte stage gelopen bij de rechtbank, sectie familie en jeugd. In augustus 2016 heeft zij haar master afgerond met een masterscriptie over het Jeugdrecht.

Per 1 augustus 2015 is Nina bij ons begonnen als office manager. Zij voert haar werkzaamheden snel, overzichtelijk en nauwkeurig uit en is daarmee een steun voor onze juristen.

E-mail: nschippers@catchlegal.nl

M. (Marilu) van der Dong is sinds maart 2017 werkzaam bij Catch Legal als juridisch secretaresse. Naast haar werk studeert Marilu aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij de bachelor Rechtsgeleerdheid volgt. Na de zomer zal zij gaan beginnen aan de minor Fiscaal recht waarmee zij de bachelor zal afronden.

Marilu wilt graag haar kennis verbreden en is er klaar voor om de praktijk te leren kennen. Haar ondersteunende functie bij Catch Legal biedt daar de perfecte uitkomst voor.

Nevenfuncties

  • Redactielid van het juridisch tijdschrift Nota Bene van de studievereniging JFAS
  • Commissielid van de marketingcommissie van de studievereniging JFAS

E-mail: secretariaat@catchlegal.nl en mvanderdong@catchlegal.nl