mr. T. (Tanne) van Wissen

Senior jurist | tvanwissen@catchlegal.nl

Over Tanne

In 2009 is Tanne haar carrière als jurist gestart bij DG Juridisch Advies; het kantoor dat in 2011 is voortgezet onder de naam Catch Legal. Inmiddels werkt Tanne al meer dan tien jaar als jurist en is zij vanaf de start een belangrijk onderdeel van het team Catch Legal. Tanne helpt de juristen bij hun inhoudelijke ontwikkeling. Als jurist is zij gespecialiseerd in het omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht. Namens Catch Legal adviseert zij particulieren, bedrijven en agrariërs over uiteenlopende bestuursrechtelijke vraagstukken onder meer op het gebied van gemeenterecht, omgevingsrecht, planschade, nadeelcompensatie en in handhavingszaken.

Tanne vertegenwoordigt onze cliënten zowel in als buiten rechte bij bezwaarzaken, de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van beroep voor het bedrijfsleven. Zij heeft dan ook ruime (praktijk)ervaring met het bestuursprocesrecht. Ook (middel)grote gemeenten behoren tot Tanne haar clientèle en zij adviseert geregeld rechtstreeks aan het bestuur waardoor zij beschikt over de juiste politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Op dit moment is zij vanuit Catch Legal betrokken als bestemmingsplanjurist bij de grootstedelijke ontwikkeling van een gemeente. Tanne is ambitieus, loyaal en werkt hard voor haar cliënten en Catch Legal. Daarnaast is zij omgevingsbewust en houdt zij rekening met alle betrokken belangen. Haar kennis van de lokale overheid komt van pas bij politiek gevoelige dossiers.

Nevenactiviteiten

- Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oudewater (2017 - heden)

- Lid van Vereniging voor Bouwrecht (VBR)

- Lid van Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)

- Lid en voorzitter plaatsvervanger van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oudewater (2013 - 2017)

Opleiding

- Master Staats- en Bestuursrecht, Vrije Universiteit Amsterdam

- HBO bachelor Rechten, Hogeschool van Amsterdam

Stel Tanne direct uw vraag

Catch Legal