mr. P.M. (Paul) Goossens

Jurist

E-mail: pgoossens@catchlegal.nl

Paul heeft veel ervaring met de Wet openbaarheid van bestuur. Daarnaast heeft hij, zoals alle juristen bij Catch Legal, affiniteit met en kennis van het ruimtelijk bestuursrecht. Voor Catch Legal zet Paul zijn specialisatie van de Wob in als juridisch adviseur bij een middelgrote gemeente. Ook adviseert hij cliënten over algemene bestuursrechtelijk vraagstukken en ondersteunt hij de juristen waar nodig.

Vol overgave pakt Paul iedere zaak aan. Zijn doorzettingsvermogen en wil om altijd te blijven leren, zorgen ervoor dat hij ieder onderwerp dat op zijn pad komt grondig onderzoekt. De gevonden informatie weet hij vervolgens snel te gebruiken om zo te komen tot het beoogde resultaat.

Paul is lid van de Jonge Vereniging voor Bestuursrecht (Jonge VAR) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Opleiding
Master Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht
Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht

Blogs
Transparante geheimhouding, 11 januari 2018
Een gepeperde rekening bij de Wet openbaarheid van bestuur, 28 september 2017