Sloop als voorschrift bij bouwvergunning?

Het is standaardjurisprudentie dat voorschriften die niet zien op het bouwplan, niet aan een bouwvergunning kunnen worden toegevoegd. Het is daarom voor de gemeente (in beginsel) niet mogelijk een sloopvoorwaarde te verbinden aan een bouwvergunning (ECLI:NL:RBDOR:2012:BV7123).

In deze uitspraak gaat het om een bouwvergunning voor het bouwen van een aanbouw en met als voorwaarde dat de bestaande carport/berging wordt gesloopt. De houder van de vergunning is alleen niet van plan om zijn carport/berging te slopen. De gemeente besluit over te gaan tot handhaving en gelast de houder van de vergunning tot het verwijderen (en verwijderd houden) van de carport/berging. Tegen dit besluit wordt een voorlopige voorziening ingediend. Bij de rechtbank betoogt vergunninghouder onder andere dat de gemeente niet bevoegd was tot het stellen van een voorwaarde (voorschrift) die ziet op de sloop van de carport/berging. Gelet op de standaardjurisprudentie waarbij een voorschrift bij een bouwvergunning alleen mag zien op het bouwplan zelf, klinkt dit betoog ook logisch. De rechtbank oordeelt anders. Al hetgeen is aangevoerd tegen de vergunning, stuit af op de onherroepelijkheid ervan. Met andere woorden: in beginsel kan het wel zo zijn dat zo’n voorwaarde niet is toegestaan, nu de vergunning onherroepelijk is (er staan geen rechtsmiddelen meer open) kan de gemeente wel op basis daarvan handhaven. De vergunninghouder heeft zijn hand verspeeld door het niet in bezwaar gaan tegen de vergunning en de daarbij door de gemeente opgelegde voorwaarde van sloop. Hiermee wordt weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om als aanvrager, vergunninghouder of bezwaarmaker goed te kijken naar het verleende besluit en bij twijfel een jurist in te schakelen om te beoordelen welke verstrekkende gevolgen een besluit met zich mee kan brengen. Indien een vergunning eenmaal onherroepelijk is, staat de rechtmatigheid van (de voorschriften van) de vergunning vast.

Catch Legal, Jet de Graaf, 29 januari 2012.

Meer weten? Neem gerust contact op.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Zonnepanelen-erfgoed

De zon op je dak!

Nederland wil verduurzamen. Waar wij in eerdere blogs schreven over de planologische (on)mogelijkheden voor een warmtepomp en over de Europese Noodverordening Hernieuwbare Energie, staan wij

Lees meer...
Catch Legal