Juristtanne van wissen

E-mail: tvanwissen@catchlegal.nl

In 2009 is Tanne haar carrière als bestuursrechtjurist gestart bij DG Juridisch Advies; het kantoor dat in 2011 is voortgezet onder de naam Catch Legal. Inmiddels werkt Tanne ruim acht jaar als bestuursrechtjurist en is zij vanaf de start een belangrijk onderdeel van het team Catch Legal.

Tanne is een belangrijk lid van het team en helpt de juristen bij hun inhoudelijke ontwikkeling. Als jurist is zij gespecialiseerd in het omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht. Namens Catch Legal adviseert zij particulieren, bedrijven en agrariërs over uiteenlopende bestuursrechtelijke vraagstukken onder meer op het gebied van gemeenterecht, ruimtelijke bestuursrecht, planschade, nadeelcompensatie en in handhavingszaken. Tanne vertegenwoordigt onze cliënten zowel in als buiten rechte bij bezwaarzaken, de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van beroep voor het bedrijfsleven. Zij heeft dan ook ruime (praktijk)ervaring met het bestuursprocesrecht. Ook middelgrote gemeenten behoren tot Tanne haar clientèle en zij adviseert geregeld rechtstreeks aan het bestuur waardoor zij beschikt over de juiste politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
Op dit moment is zij vanuit Catch Legal betrokken als bestemmingsplanjurist bij de grootstedelijke ontwikkeling
van een gemeente.

Tanne is ambitieus, loyaal en werkt hard voor haar cliënten en Catch Legal. Daarnaast is zij omgevingsbewust en
houdt zij rekening met alle betrokken belangen. Haar kennis van de lokale overheid komt van pas bij politiek gevoelige dossiers.

Tanne is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en de Vereniging voor Bouwrecht (VBR).

Nevenactiviteiten
Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oudewater (2017 – heden)
Lid en voorzitter plaatsvervanger van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oudewater (2013 – 2017)

Opleiding
Master Staats- en Bestuursrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
HBO bachelor Rechten, Hogeschool van Amsterdam

Blogs
Blaffende honden bijten niet II4 januari 2018
Mengvormen in de Drank- en Horecawet, het eindrapport, 9 oktober 2017
Beleidsregels bij het afwijken van het bestemmingsplan, 6 februari 2017
Omgevingsvergunningvrij bouwwerk?, 22 juli 2016
Eerste uitspraken exploitatievergunningen rondvaartboten druppelen binnen, 8 juli 2016
Geen compensatie via de staatssecretaris bij vliegvertraging, 4 juli 2016
Het verhaal van de ladder en de kruimel, 24 december 2015
Voldoende parkeerplaatsen?, 23 september 2015
Niet meer permanent wonen op recreatiepark “Park Patersven” in Zundert, 18 augustus 2015
Soms is een Wob-verzoek gewoon een Wob-verzoek, 4 mei 2015
Woonboten, drijvende bouwwerken, nieuwe regelgeving,
18 maart 2015
Tegelen-jurisprudentie niet van toepassing bij (binnenplanse) afwijking, 30 januari 2015
Weet aan wie je een ingebrekestelling stuurt, 18 juli 2014
Kippen en hanen houden, in strijd met een woonbestemming?, 19 februari 2014
Een onverbindende beheersverordening, 31 januari 2014
Onlosmakelijk?, 2 oktober 2013
Wel of niet handhaven?, 6 september 2013
Mogelijkheid om separaat af te wijken van het bestemmingsplan in ere hersteld, 26 juni 2013
Rechtsgevolg van een vergunningsvoorschrift, 17 mei 2013
Lex silencio positivo I: de van rechtswege verleende omgevingsvergunning, 26 april 2013
Ten onrechte voeren van uitgebreide procedure bij omgevingsvergunning is grond voor vernietiging, 4 maart 2013
Wat wilt u bouwen?, 21 september 2012
Ontwerpbesluit uitsluitend publiceren op internet is niet altijd voldoende,
24 augustus 2012
Coördinatieregeling, 24 augustus 2012