Terinzagelegging ontwerp-NOVI van 20 augustus tot en met 30 september 2019

De Omgevingswet zal een groot deel van de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving bundelen. Een van de instrumenten van de Omgevingswet is een rijksvisie op de fysieke leefomgeving. Deze zal er komen in de vorm van de Nationale omgevingsvisie (NOVI). In oktober 2018 presenteerde het kabinet al een Kabinetsperspectief over de NOVI (zie hierover een eerdere blog van onze hand). Hieruit werd duidelijk dat op vier prioriteiten zal worden ingezet:

  1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
  2. Duurzaam economisch groeipotentieel
  3. Sterke en gezonde steden en regio’s
  4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Terinzagelegging

Vanaf 20 augustus 2019 ligt de ontwerp-NOVI digitaal en bij de verschillende provinciehuizen ter inzage. Iedereen kan een zienswijze indienen over de ontwerp-NOVI. Naast de ontwerp-NOVI ligt ook de milieueffectrapportage (PlanMER) ter inzage. Het PlanMER is opgesteld om de gevolgen van de NOVI voor het milieu in kaart te brengen. Hieraan verbonden is een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen van de NOVI voor Natura 2000-gebieden. Het PlanMER, met daarin de resultaten van de passende beoordeling, is als bijlage toegevoegd bij de ontwerp-NOVI.

De zienswijzetermijn loopt tot en met 30 september 2019. De ingekomen zienswijzen en de reacties daarop zullen gebundeld worden in een Nota van Antwoord. Naar verwachting zal de NOVI begin 2020 worden vastgesteld. Dat is ruim voor de geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Houd voor de laatste stand van zaken onze blog goed in de gaten.

Heeft u vragen over de Omgevingswet of de NOVI, neem dat contact op met onze specialisten Merel Brinkman en Luuk Scheppers

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Laat een bericht achter

Gerelateerde berichten