Van oude loods naar hippe horecatent: mag dat?

Cafés, restaurants en discotheken in voormalige loodsen: horecatenten op onverwachte locaties zijn erg in trek. De NDSM-werf in Amsterdam Noord is het schoolvoorbeeld hiervan. Maar een loods of een andere bedrijfsruimte mag niet zomaar naar een horecabedrijf worden omgevormd. Bestemmingsplannen staan zulke veranderingen vaak in de weg. Hoe krijgen sommige horecaondernemers dit dan toch voor elkaar?

Elke gemeente stelt bestemmingsplannen vast voor haar grondgebied. In een bestemmingsplan staat welke bestemming een locatie heeft. Denk hierbij aan een bedrijfs- of horecabestemming. Een bestemming geeft aan met welk doel een locatie mag worden bebouwd en gebruikt, en welke regels daarvoor gelden. Locaties met bedrijfsruimten zoals loodsen hebben meestal een bedrijfsbestemming.

Volgens de regels van het bestemmingsplan ‘passen’ horecazaken vaak niet binnen deze bedrijfsbestemming. Dit betekent dat een horecazaak niet mag komen op een locatie met een bedrijfsbestemming. Gemeenten willen eigenlijk het liefst dat horecazaken op levendige plekken komen en dat (zware) bedrijven bij elkaar blijven.

Afwijken van het bestemmingsplan

Past een horecazaak niet binnen een bedrijfsbestemming, dan hoeft dit niet het einde te betekenen: het is vaak mogelijk om van het bestemmingsplan af te wijken. Voor het afwijken van het bestemmingsplan is een omgevingsvergunning nodig. Met deze omgevingsvergunning is het dan mogelijk om een horecazaak te vestigen in een bedrijfsruimte, ondanks de regels van het bestemmingsplan.

Goede ruimtelijke ordening

De gemeente kan een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan verlenen als de horecazaak voldoet aan een ‘goede ruimtelijke ordening’. Dit betekent kort gezegd dat de horecazaak goed moet kunnen aansluiten op de omgeving. De omgeving van een loods of een andere bedrijfsruimte bestaat meestal uit bedrijven. De gemeente beoordeelt dan of er met de horecazaak, in relatie tot de omgeving, sprake is van een goed woon-, leef-, en ondernemersklimaat. De beoordeling bestaat meestal uit verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld geluid, verkeer, parkeren en stedenbouw. Van geval tot geval bekijkt de gemeente welke onderdelen van belang zijn. De horecazaak moet goed kunnen scoren op deze onderdelen.

In gesprek gaan met de gemeente

Gemeenten hebben vaak eigen ideeën en beleid over welke functie een gebouw moet hebben. Tegelijkertijd denken ze graag mee over uw voorstel. Daarom is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek te gaan met de gemeente. De gemeente geeft dan aan hoe u ervoor kunt zorgen dat u de omgevingsvergunning krijgt. Het kan zijn dat bepaalde onderdelen van de beoordeling extra aandacht nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkeer dat de horecazaak aantrekt.

Slot

Heeft u een loods of een ander pand op het oog, en wilt u daar een horecazaak beginnen? De eerste stap is het goed voorbereiden van de vergunningaanvraag. U ontkomt helaas niet aan de talloze regels en procedures die hierbij komen kijken. Een jurist kan uw kansen vergroten en weet de gemeente mee te krijgen.

Portretten-CL2021-13

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal