De werking van een vrijstelling van het bestemmingsplan blijft beperkt

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nog maar eens bevestigd dat de werking van een vrijstelling beperkt is én blijft (ECLI:NL:RVS:2012:BX5968).

Het is vaste jurisprudentie dat een verleende vrijstelling het bestemmingsplan niet wijzigt, maar dat die vrijstelling alleen ziet op het project (bouwvergunning) waarvoor het is verleend. Dit betekent dus dat voor alle toekomstige (bouwkundige) wijzigingen aan of van een pand een nieuwe procedure moet worden doorlopen. Dit is ook het geval indien de plannen geheel binnen de eerder verleende vrijstelling passen. In deze uitspraak wordt dit nogmaals bevestigd.

De gemeente heeft een bouwvergunning verleend voor de verbouwing ten behoeve van een kinderdagverblijf (crèche) op de tweede etage. In het geldende bestemmingsplan is de etage bestemd voor woondoeleinden. Eerder is wel een vrijstelling verleend voor een niet-woonfunctie, maar deze vergunning en ook het feitelijk gebruik tot dan toe, kan er niet toe leiden dat de gemeente de bouwvergunning zomaar verleent.

Of het nieuwe bestemmingsplan ten onrechte niet is aangepast overeenkomstig de vergunning en het feitelijk gebruik op basis van de eerder verleende vrijstelling, zegt het verhaal helaas niet. Indien een gemeente bezig is met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is het dus van het grootste belang dat de vergunninghouder controleert dat de verleende vergunning op juiste wijze wordt opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan, zodat men bij een toekomstige verbouwing niet voor verrassingen komt te staan. Dat betekent dat het altijd raadzaam is via de lokale media en de website van de gemeente in de gaten te houden of er een nieuw bestemmingspan in de maak is, ook al heb je op dat moment geen (ver)bouwplannen.

Catch Legal, Jet de Graaf, 6 september 2012.
Meer weten? Neem gerust contact op.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Zonnepanelen-erfgoed

De zon op je dak!

Nederland wil verduurzamen. Waar wij in eerdere blogs schreven over de planologische (on)mogelijkheden voor een warmtepomp en over de Europese Noodverordening Hernieuwbare Energie, staan wij

Lees meer...
Catch Legal