Wat betekent de Omgevingswet voor u als initiatiefnemer?

Vanaf 1 januari 2021 ziet het omgevingsrecht er heel anders uit. De nieuwe Omgevingswet, die vanaf dat moment in werking treedt, betekent niet alleen een verandering voor ons, als juristen, maar ook voor u. We hebben daarom een aantal tips op een rijtje gezet met betrekking tot uw bestaande activiteiten én eventuele toekomstige projecten.

Bestaande projecten

Voor bestaande activiteiten kan het zo zijn dat deze vanaf 2021 aan andere regelgeving moeten voldoen dan nu het geval is. In sommige gevallen is actie vanuit uw kant vereist om ervoor te zorgen dat u de huidige activiteiten mag blijven voortzetten. Hiervoor is het uiteraard van belang of voor die activiteiten andersoortige eisen gaan gelden.

Wanneer u een omgevingsvergunning hebt onder huidig recht voor activiteiten die ook onder de Omgevingswet vergunningplichtig zullen zijn, dan verkrijgt u van rechtswege een omgevingsvergunning op grond van de nieuwe wet. U hoeft in dat geval niets te doen. De eventuele voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning, blijven ook van kracht.

Het kan ook zijn dat u momenteel over een omgevingsvergunning beschikt, maar dat de vergunde activiteit(en) onder de Omgevingswet vergunningvrij is/zijn. Ook dan hoeft u niets te doen. Eventuele vergunningvoorschriften blijven gelden, maar heten vanaf dat moment maatwerkvoorschriften.

In een klein aantal gevallen worden activiteiten die nu vergunningvrij zijn, vergunningplichtig onder de Omgevingswet. Voor die gevallen geldt dat een vergunning van rechtswege ontstaat die twee jaar geldig is. Voorwaarde is wel dat de aard én omvang van de activiteiten gelijk blijven. Bij wijziging van de activiteit binnen die periode moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Zorg er daarom voor dat u binnen twee jaar een vergunning aanvraagt, om ook daarna rechtmatig de activiteiten te kunnen voortzetten.

Toekomstige projecten

Als u ontwikkelplannen heeft, dan is het verstandig om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Allereerst is van belang om te controleren of deze plannen passen binnen het huidige bestemmingsplan. Als dat het geval is, kunt u direct een aanvraag indienen voor de benodigde vergunning(en). Voor aanvragen die vóór 31 december 2019 zijn ingediend, geldt namelijk dat deze worden behandeld op grond van het huidige recht.

Vanaf 2021 zal het huidige bestemmingsplan vervangen worden door het omgevingsplan. Dit is één plan voor de gehele gemeente (in tegenstelling tot de vele verschillende bestemmingsplannen die momenteel binnen één gemeente kunnen gelden), waarin meer eisen aan omgevingsaspecten worden opgenomen. Het omgevingsplan zal (zeker in het begin) minder duidelijkheid bieden dan het bestemmingsplan, vanwege het gebruik van open normen en de ruimte die het plan laat voor gemeenten om maatwerk toe te passen.

Bovendien krijgt de gemeente het vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet erg druk met de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving. De overgang naar het nieuwe stelsel vergt aanpassing, wat bij gemeenteorganen kan zorgen voor vertraging in de behandeling van vergunningaanvragen. Om eventuele vertraging in de realisatie van uw plannen te voorkomen, dient u uw aanvraag nog (vroeg) in 2020 in te dienen, zodat het huidige recht van toepassing is en uw aanvraag zo spoedig mogelijk behandeld wordt.

Tot slot

De Omgevingswet en het gemeentelijke omgevingsplan zullen veranderingen teweegbrengen ten opzichte van de huidige juridisch-planologische mogelijkheden. Vanaf 2021 gaan gemeenten hun omgevingsplan vaststellen. Het is raadzaam om gedurende die procedure te controleren of uw belangen worden meegewogen, of bestaande omgevingsvergunningen op de juiste wijze in het omgevingsplan worden ingepast en of geen regels en voorschriften worden opgenomen die u in uw mogelijkheden beperken.

Twijfelt u over bovenstaande vragen of heeft u advies nodig over uw bestaande of toekomstige projecten? Bij Catch Legal zijn we volop bezig met de komst van de Omgevingswet. Wij voorzien u graag van raad en daad.

 

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Laat een bericht achter

Gerelateerde berichten