Artikelen van mr. Jet de Graaf

Bestuursprocesrecht

Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan

Tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan was tot voor kort zo eenvoudig nog niet. De huidige regelgeving biedt beduidend meer mogelijkheden om middels een omgevingsvergunning tijdelijk gebruik dat in strijd is

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Het fietsenrek; straatmeubilair of niet?

Straatmeubilair Dubbellaagse fietsenrekken zijn aan te merken als bouwwerk. Niet voor alle bouwwerken dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan, dan wel het

Lees meer...
Bouwen & Ontwikkelen

Gratis vergunning na 1 juli 2013?

Bij het in werking treden van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) heeft de wetgever bedacht dat het na 1 juli 2013 niet meer mogelijk is om bij de afgifte

Lees meer...
Bouwen & Ontwikkelen

Glamping op camping Callassande, Noord-Holland

De uitbreiding van camping Callassande in Groote Keeten is een feit. Eind 2012 heeft de voormalige gemeente Zijpe in één van haar laatste raadsvergaderingen het bestemmingsplan “Uitbreiding Camping Callassande” vastgesteld.

Lees meer...
Handhaving

Sloop als voorschrift bij bouwvergunning?

Het is standaardjurisprudentie dat voorschriften die niet zien op het bouwplan, niet aan een bouwvergunning kunnen worden toegevoegd. Het is daarom voor de gemeente (in beginsel) niet mogelijk een sloopvoorwaarde

Lees meer...
Catch Legal