Vandaag, 20 juni 2018, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) (ECLI:NL:RVS:2018:2062) naar aanleiding van prejudiciële antwoorden van het Hof van Justitie van de Europese Unie (ECLI:EU:C:2018:44) en de daarop volgende...