In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet in (naar verwachting) 2021 is in de Crisis- en herstelwet de mogelijkheid opgenomen voor gemeenten om te experimenteren met het zogenoemde ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’. Gemeenten die zich hebben...