De Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna: BuChw) bieden gemeenten al enige tijd de mogelijkheid om te experimenteren met het zogenoemde ‘bestemmingsplan verbrede reikwijdte’ (artikel 2.4 van de Chw en artikel 7c...