Op woensdag 27 juni is door GroenLinks, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, VVD en CDA de Klimaatwet gepresenteerd. De Klimaatwet is gericht op de 2-gradendoelstelling uit het Verdrag van Parijs en bevat het streven om in 2030 de emissie van broeikasgassen met 49% terug te...