Voor een identiteitskaart of een rijbewijs moet een pasfoto worden aangeleverd. Op deze pasfoto mag het hoofd van de persoon op de foto niet bedekt zijn. Artikel 28, derde lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 bevat de uitzonderingsclausule dat...