Op grond van een van de geldende bestemmingsplannen van de Gemeente Amsterdam is een souvenirwinkel alleen dan toegestaan in het geval dat op de verbeelding bij dat bestemmingsplan als zodanig is aangegeven. Voor sommige locaties is dat een beperking ten opzichte van...