Heeft u bij uw bezwaar tegen een omgevingsvergunning medegedeeld gekregen dat sprake is van een gebonden beschikking of dat privaatrechtelijke belemmeringen niet kunnen worden meegewogen bij het beoordelen van de vergunning? Dit zijn ingewikkelde termen die niet...