Bij besluit van 7 juli 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Onderbanken aan de (voormalige) minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een last onder dwangsom opgelegd die gericht is op het ongedaan maken van...