Concreet zicht op legalisatie is één van de twee situatie waarin het bestuur mag afzien van handhaving. In beginsel is het bestuur namelijk verplicht te handhaven bij overtreding van een wettelijke bepaling. In een recentelijk verschenen uitspraak van de Afdeling...