Een omwonende van Schiphol heeft naar aanleiding van het verzoek tot het treffen van maatregelen om de geluidsbelasting van Schiphol terug te dringen, aan de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De...