Expertise

In het dagelijks leven heeft iedereen te maken met wet- en regelgeving. Onze juristen zijn er voor u om u bij te staan en te adviseren wanneer u verwikkeld bent in een bestuursrechtelijke juridische kwestie of hulp nodig heeft om ingevolge de wet- en regelgeving toestemming te krijgen voor een project.

Onze juristen zijn gespecialiseerd in meerdere deelonderwerpen van het bestuursrecht en kunnen u dan ook uitstekend bijstaan in of voorafgaand aan verschillende (gerechtelijke) procedures. Zij staan u zowel terzijde tijdens individuele zaken als tijdens langlopende projecten.

Wij begrijpen dat uw tijd kostbaar is en dat uw zaak snel en met beide handen aangepakt moet worden. Wij betrekken u bij elke (juridische) stap die wordt gezet, zodat u te allen tijde een koerswijziging kunt aangeven. Door u op de hoogte te houden van de stand van zaken, houdt u inzicht in de verrichtte werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.

Onze juristen hebben stuk voor stuk een verschillende achtergrond en daardoor zijn wij benaderbaar voor particulieren, bedrijven en overheden, zowel binnen als buiten Amsterdam. Wilt u bijvoorbeeld een horeca-inrichting exploiteren of heeft u hulp nodig bij de vergunningverlening, Catch Legal staat voor u klaar.

Niet alleen kunnen wij u helpen op het gebied van het algemeen bestuursrecht, maar tevens hebben wij specialistische kennis in huis betreffende het omgevingsrechthandhaving of bijvoorbeeld nadeelcompensatie.

Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u klikken op het onderwerp dat voor u van toepassing is.