Rechtsbijstandverzekering

Wij kunnen helpen

Heeft u een juridisch geschil en een rechtsbijstandverzekering? Dan kan Catch Legal u helpen - zonder dat daar hoge kosten tegenover staan.

Vrije Keus

In de meeste gevallen zal een jurist van de verzekeraar zelf met uw zaak aan de slag gaan zodra u de zaak bij hen heeft aangemeld. Het Europees Hof van Justitie heeft echter bepaald dat u als verzekerde altijd recht heeft op juridische bijstand naar keuze in het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure. U kunt er dus voor kiezen om te procederen met één van onze gespecialiseerde juristen aan uw zijde in plaats van een jurist van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Deze vrije keuze is niet afhankelijk van uw rechtsbijstandsverzekeraar. 

Een uitzondering op de vrije keuze geldt in de adviesfase van uw zaak. In die fase hoeft de rechtsbijstandsverzekeraar (nog) niet aan uw verzoek te voldoen als u een externe jurist wenst in te schakelen. Zodra sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure zijn zij hier wel aan gehouden. Een voorbeeld van een administratieve procedure is een bezwaarprocedure.
rechtsbijstandverzekering

Polisvoorwaarden

Wij raden aan om altijd uw polisvoorwaarden goed te lezen zodra u de zaak bij uw rechtsbijstandsverzekeraar heeft aangemeld. In de polisvoorwaarden kunt u terugvinden of het geschil door uw verzekering wordt gedekt. Als dit het geval is, zal de verzekeraar waarschijnlijk het te vergoeden bedrag hebben beperkt tot een maximum. De verzekeraar mag dit doen. De beperking mag echter niet betekenen dat het voor u als verzekerde onmogelijk is om een redelijke keuze te kunnen maken tussen een interne of een externe jurist. Daarnaast moet het kostenmaximum voldoende toereikend zijn. Dit is afhankelijk van de betreffende zaak en de omstandigheden van het geval. Uw rechtsbijstandsverzekeraar kan u daar meer informatie over geven. Al met al betekent dit dat u in een gerechtelijke of administratieve procedure kunt rekenen op onze juristen én op uw rechtsbijstandsverzekering, want onze kosten zullen zij voor u dragen. Ingewikkeld? Voor vragen of meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.
Catch Legal