Duurzaamheid en klimaatadaptatie

De toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in gebiedsontwikkeling neemt toe, maar duurzaam ontwikkelen en ondernemen is niet altijd eenvoudig. Daar helpen wij u graag bij.
Portretten-CL2021-30

mr. Annick van der Harten

Jurist

Duurzame gebiedsontwikkeling

‘’Een toekomstbestendige leefomgeving is onlosmakelijk verbonden met duurzaam ontwikkelen en ondernemen. Duurzame gebiedsontwikkeling vraagt dan ook om ervaring, praktische kennis en creativiteit. Dit zijn kernaspecten van onze adviespraktijk.’’ – Annick van der Harten
Inmiddels hebben thema’s als duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, rainproof, natuurinclusief bouwen en soortgelijke termen, (terecht) een belangrijke rol bij gebiedsontwikkelingen. Als omgevingsrechtjuristen werken wij met zowel overheden als bedrijven aan project- en gebiedsontwikkeling en zijn wij dus ook op de hoogte van de meeste recente wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Hoe kunt u als organisatie of ontwikkelaar ervoor zorgen dat uw ontwikkeling voorbereid is op de gevolgen van klimaatverandering? Welke mogelijkheden zijn er om natuurinclusief te bouwen? Met welke maatregelen kunt u rekening houden om te zorgen dat u een duurzame ontwikkeling tot stand brengt?

Wij ervaren dagelijks wat overheden, bedrijven, particulieren en andere organisaties doen om zo duurzaam en circulair mogelijk te bouwen en te ontwikkelen. Bovendien zijn we alert op nieuwe ontwikkelingen. Onze ervaringen delen wij graag.

Artikelen over Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Meer informatie

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer tastbaar. Extreme weersomstandigheden, wateroverlast en hittestress zijn voor iedereen merkbaar. Actie is nodig, dat is duidelijk. Wij zien daarin kansen voor meer doelgerichte duurzame gebiedsontwikkeling.

De klimaatopgave is een uitdaging. Maar wat ons betreft zit in elke uitdaging ook een kans om ambities tot uiting te laten komen. Het omgevingsrecht biedt handvatten voor klimaatmaatregelen en regels die duurzame gebiedsontwikkeling verder stimuleren.

Het zwaartepunt van die duurzaamheids- en klimaatdoelen halen ligt bij decentrale overheden, met name de gemeenten. De energietransitie, de warmtetransitie, klimaatbestendigheid en circulariteit: Ga er maar aan staan. Die regels zijn ook van toepassing voor u als ontwikkelaar of particulier. Laat ons u daarover adviseren.

Ook in onze blogs maken we klimaatadaptatie en duurzame gebiedsontwikkeling concreet aan de hand van verschillende thema’s.

Hieronder beschrijven we kort drie thema’s waar wij in onze praktijk mee hebben te maken. Maar wilt u echt weten wat we voor u kunnen betekenen in het kader van duurzame gebiedsontwikkeling: Neem dan contact met ons op.
De verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk treffen van maatregelen voor de fysieke leefomgeving is in toenemende mate komen te liggen bij lagere overheden, vooral gemeenten. Op lokaal niveau zien we dat veel gemeenten hard werken aan het formuleren van ambities binnen thema’s zoals klimaat en duurzaamheid. We zien dat gemeenten hun ambities en plannen verwoorden in omgevingsvisies, actieplannen en programma’s.

Het beleid is er, nu de uitvoering nog. En daar kan het nog wel eens vastlopen. Want hoe zorg je ervoor dat het voorgenomen plan voldoet aan de regels. Wat moet en wat mag? We denken graag vanuit onze expertise en ervaring met de Omgevingswet met u mee.
De Nederlandse economie heeft als doel in 2030 voor 50%, en in 2050 volledig circulair te zijn. Een economie zonder afval. Dit houdt in dat gebouwen die vandaag gebouwd worden, in 2050 door circulaire processen verwerkt moeten worden. Duurzamer materiaalgebruik staat al lang hoog op de agenda, maar de transitie naar een circulaire economie staat pas in de kinderschoenen.

Circulair bouwen levert een aantal voordelen op voor het welzijn en de toekomst van de planeet maar ook voor ontwikkelaars en ondernemers. Circulair bouwen is geen gemakkelijke opgave, maar het biedt de kans om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en levert ook de nodige economische voordelen op, op de langere termijn. Zo ontstaat door meer circulair te bouwen een minder grote druk op de vraag naar nieuwe, schaarse en met name kostbare grondstoffen. Wij denken graag met u mee over kansen in uw ontwikkeling. Als u meer wil lezen over circulair bouwen, bekijk dan ook eens onze blog hierover.
Door klimaatverandering krijgt Nederland in toenemende mate te maken met meer en heftige neerslag. In sommige gevallen kan het hemelwater onvoldoende worden verwerkt. Dit kan zorgen voor verminderde verkeersveiligheid, wateroverlast en schade aan gebouwen en kelders. Het is de verwachting dat de neerslag de aankomende jaren alleen maar toeneemt. Om de nadelige gevolgen te beperken is het van belang dat gebieden regenbestendig(er) worden. Het regenbestendig maken van (stedelijke) gebieden wordt ook wel ‘rainproof’ genoemd.

De meeste gemeenten hebben inmiddels wel regels over ‘rainproof’, bijvoorbeeld in een hemelwaterverordening of in het omgevingsplan. Die regels kunnen van invloed zijn op uw plannen. Meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Catch Legal