Vier tips bij het aanvragen van duurzaamheidssubsidies

Energie besparen doe je nu’ luidt de campagne van de Rijksoverheid. De campagne moedigt woningeigenaren aan om energiebesparende maatregelen te treffen. De Rijksoverheid ambieert 1.5% energiebesparing per jaar om zo de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Door duurzaamheidssubsidies te verstrekken aan particulieren, bedrijven en andere organisaties (bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren) hoopt de overheid duurzaamheidsinvesteringen te stimuleren. Duurzaamheidsinvesteringen bestaan onder andere uit het plaatsen van een warmtepomp, zonneboilers, -panelen of het isoleren van spouwmuren. Niet alleen de Rijksoverheid verstrekt duurzaamheidssubsidies, ook gemeenten verstrekken subsidies. De voorwaarden voor deze subsidies kunnen verschillen van die van de Rijksoverheid. Ook verschillen de subsidies van gemeenten onderling.

Waar moet u op letten bij het aanvragen van een duurzaamheidsubsidie? Wij geven vier tips mee in onderstaande blog!

Tip 1 – Is het subsidieplafond al bereikt?

Om te beginnen is het verstandig om na te gaan of het subsidieplafond bereikt is. Een subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor een subsidieregeling voor een bepaalde periode. Meestal is die periode één jaar. Zo is er voor de subsidie ‘Elektrische kookvoorziening aardgasvrije wijken’ van de gemeente Rotterdam in totaal €455.000,- beschikbaar gesteld tot 1 januari 2024. Deze duurzaamheidssubsidie is aan te vragen door woningeigenaren in de gemeente Rotterdam voor het aanschaffen of installeren van een elektrische kookvoorziening.

Het kan zijn dat het geldbedrag op is vóór het einde van de looptijd. Indien het plafond is bereikt, heeft het geen zin meer om een subsidie aan te vragen. Een aanvraag moet in dat geval worden geweigerd.

Dat het bereiken van het subsidieplafond tot vervelende situaties kan leiden, volgt ook uit in een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. In deze zaak hebben de aanvragers een subsidie voor de aanschaf van een elektrische auto aangevraagd. In augustus 2021 hebben zij een elektrische auto gekocht en wilden zij een subsidie aanvragen. Omdat de subsidie pas na het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregel werd verstrekt, hebben ze een week na de aanschaf van de auto een aanvraag ingediend. In de dagen tussen de aanschaf van de auto en de subsidieaanvraag werd het subsidieplafond bereikt. Hierdoor werd de aanvraag direct afgewezen. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat de subsidie terecht was afgewezen, omdat de subsidieverstrekker (het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) voldoende informatie heeft verstrekt over het beschikbaar zijn van de subsidie. Aanvragers ontvingen dus geen subsidie, terwijl ze de auto al hadden gekocht en dus kosten hebben gemaakt.

Transparantie en goede informatievoorziening vanuit de overheid zijn dus belangrijk bij dit soort stimuleringsregelingen. Het achteraf uitkeren van een subsidie bevat een bepaalde onzekerheidsmarge, vooral wanneer het plafond bijna bereikt is. Het kan soms lastig zijn om de juiste informatie te achterhalen, maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de aanvragers. Houd dus in gedachten dat jouw aanvraag mogelijk wordt geweigerd als het plafond bereikt is. In dat geval kan geen aanspraak meer gemaakt worden op de subsidie.

Tip 2 – Voldoet de installateur aan de voorwaarden?

Controleer goed hoe de duurzaamheidsmaatregel uitgevoerd moet worden. Vaak moet een duurzaamheidsmaatregel uitgevoerd worden door een  bedrijf dat aan bepaalde vereisten voldoet. Als u in zo’n geval zelf gaat klussen, wordt uw subsidieaanvraag geweigerd. Een dergelijke voorwaarde is bedoeld om onkundige uitvoering zoveel mogelijk te voorkomen.

Zo is het bij de subsidie ‘Initiatieven Utrechtse Energie’ van de gemeente Utrecht vereist dat het advies afkomstig is van een door de gemeente geselecteerde adviseur. Bij een subsidieaanvraag voor een zonneboiler op grond van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) is vereist dat de zonneboiler is geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf. Dit bouwinstallatiebedrijf moet in het handelsregister ingeschreven staan in de sectie bouwinstallatiebedrijf of een vergelijkbare sectie.

In een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is een subsidie voor het plaatsen van een zonneboiler afgewezen. De aanvrager had de zonneboiler niet laten installeren door een installatiebedrijf dat op de juiste wijze was ingeschreven in het handelsregister. Het bedrijf stond namelijk ingeschreven als recyclingbedrijf. Hierom werd de subsidieaanvraag afgewezen. Het CBb oordeelde dat deze aanvraag niet aan de vereisten voldeed. Het is aan de aanvrager om aan de subsidievoorwaarden te voldoen. Hierom is de aanvraag terecht afgewezen.

Tip 3 – Nieuwbouw: is uw woning niet te jong?

Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of jouw woning in aanmerking komt voor een duurzaamheidssubsidie. Bij veel duurzaamheidssubsidies voor woningeigenaren zijn nieuwbouwwoningen uitgesloten van de subsidieregeling. Zo zijn woningen met een bouwjaar vanaf 2019 uitgesloten van de ISDE voor het nemen van isolatiemaatregelen en het plaatsen van een zonneboiler.  De ISDE wordt verstrekt door de Rijksoverheid en financiert vijf verschillende duurzaamheidsmaatregelen, namelijk de aanschaf van een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op het warmtenet, een elektrische kookvoorziening en vijf typen isolatiemaatregelen.

In een uitspraak van het (CBb) werd een aanvraag voor een subsidie op grond van de ISDE voor het aanschaffen van een warmtepomp niet in behandeling genomen. Het bouwjaar van de woning van aanvrager kwam niet in aanmerking voor een ISDE-subsidie. De aanvrager had zijn woning met bouwjaar uit de jaren zestig laten slopen. Op dezelfde plek heeft hij zijn woning herbouwd. De doelgroep voor de subsidie is door de rijksoverheid bewust beperkt tot eigenaar-bewoners van een bestaande woning, omdat aan nieuwbouw tijdens de bouw al strenge energiebesparingseisen worden gesteld. Gelet hierop, heeft de aanvrager niet voldaan aan de subsidievoorwaarden. Daarom heeft het CBb geoordeeld dat de aanvraag terecht is afgewezen.

Tip 4 – Welke indieningstermijn geldt er voor de duurzaamheidssubsidie?

Ten slotte is het belangrijk om scherp te hebben tot welke datum een duurzaamheidssubsidie uiterlijk aangevraagd kan worden. Vaak staat de aanvraagtermijn in de regels over de subsidie (subsidieregeling), bijvoorbeeld binnen drie maanden na aanschaf . Het kan ook zijn dat een subsidieaanvraag voor een bepaalde datum moet worden ingediend. De subsidie ‘Elektrische kookvoorziening aardgasvrije wijken’ van de gemeente Rotterdam moet bijvoorbeeld voor 30 september 2023 worden aangevraagd.

Ook kan het zijn dat een subsidie pas aangevraagd wordt na een door de overheid gestelde termijn. In een uitspraak van het CBb werd een subsidie voor de aanvraag van een warmtepomp afgewezen, omdat de aanvrager de subsidie te laat heeft aangevraagd. Volgens de subsidieregeling is vereist dat de aanvraag binnen zes maanden na de installatie van het apparaat is ingediend. De indieningstermijn is door aanvrager met vijf maanden overschreden. De regeling biedt geen ruimte om af te wijken, dus oordeelt het CBb dat de aanvraag terecht is afgewezen.

Conclusie

Er zijn veel verschillende duurzaamheidssubsidies voor woningeigenaren beschikbaar. Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig om de voorwaarden voor een duurzaamheidssubsidie goed te controleren. Een duurzame woning begint namelijk bij het goed lezen van de voorwaarden!

Meer info over duurzaamheidssubsidies? Neem gerust contact op met een van onze juristen. Ze staan u graag te woord.    

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

keuzevrijheid omgevingsplan

Omgevingsplan deel III: keuzevrijheid!

Inmiddels zijn we aanbeland bij de laatste blog over regels die vanuit gemeentelijke verordeningen wel of niet naar het omgevingsplan over zullen gaan. Dit maal regels uit verordeningen waarbij de gemeente mag kiezen of deze worden opgenomen in het omgevingsplan. Keuzevrijheid dus!

Lees meer...
Catch Legal