In de rij voor de laadpaal?

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Een elektrische auto stoot minder CO2 uit ten opzichte van een auto die op fossiele brandstoffen rijdt, is energiezuinig, draagt bij aan een schone lucht en is daarmee beter voor het klimaat. De overheid wil het volledig elektrisch rijden van middenklasse personenauto’s stimuleren en heeft daarom voor particulieren die een elektrische auto kopen of leasen vanaf 1 juli 2020 een subsidieregeling in het leven geroepen. De subsidie houdt in dat de overheid voor een gebruikte elektrische auto € 2.000,- en voor een nieuwe elektrische auto € 4.000,- meebetaalt. De elektrische auto dient in ieder geval na 4 juni 2020 te zijn aangeschaft en moet aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Elektrisch rijden lijkt dus het autorijden van de toekomst te zijn en als het aan het kabinet ligt, worden er vanaf 2030 geen nieuwe auto’s met uitlaatgassen meer op de weg toegelaten. Is Nederland qua laadinfrastructuur wel klaar voor al die nieuwe elektrische auto’s die ook opgeladen moeten worden?

Elektrisch rijden in Nederland

Nederland is Europese koploper als het gaat om laadinfrastructuur en het laadnetwerk groeit nog altijd. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn er op dit moment zo’n 55.000 openbare oplaadpalen waarvan 1.300 snellaadpunten (vaak te vinden langs snelwegen) en rijden ongeveer 120.000 elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen. Met alleen laadinfrastructuur in de openbare ruimte redden we het in de toekomst niet. Dat is de reden dat een Europese richtlijn is vastgesteld die regels stelt over het aanleggen van laadinfrastructuur bij gebouwen op privéterrein.

Bouwbesluit 2012

Met de herziening van de Europese richtlijn EPBD III geldt er een verplichting voor de eigenaar van een gebouw voor het aanleggen van leidingdoorvoeren (laadinfrastructuur) voor elektrische voertuigen. Deze verplichting geldt bij de bouw van nieuwe woningen, bij nieuwe en bestaande utiliteitsgebouwen (kort gezegd bouwwerken die geen woonfunctie hebben) en bij ingrijpende renovaties van woningen en utiliteitsgebouwen. De Europese verplichting heeft geleid tot een wijziging van het Bouwbesluit 2012 (hierna: het Bouwbesluit). Als gevolg van deze wijziging moeten bouwplannen sinds 10 maart 2020 voldoen aan deze nieuwe eisen.

Wat is er veranderd?

De herziening van de Europese richtlijn is vastgelegd in het Bouwbesluit. Er zijn drie nieuwe artikelen toegevoegd: artikel 5.14 tot en met 5.16 van het Bouwbesluit. Deze artikelen worden na inwerkingtreding van de Omgevingswet, omgezet naar het Besluit bouwwerken leefomgeving. De verplichting blijft onder de werking van de Omgevingswet dus onverkort gelden.

De veranderingen zijn als volgt.

Voor nieuwe woongebouwen en bestaande woongebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd én beschikken over een parkeergelegenheid van meer dan tien parkeervakken, geldt dat voor elk parkeervak leidinginfrastructuur (loze leidingen) moet worden aangelegd voor oplaadpunten. Er is sprake van een gebouw met een parkeergelegenheid wanneer de parkeergelegenheid zich in het gebouw of buiten het gebouw op hetzelfde perceel bevindt.

Voor nieuwe utiliteitsgebouwen en utiliteitsgebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd én beschikken over meer dan tien parkeervakken op hetzelfde terrein, moet minimaal één oplaadpunt voor de hele parkeergelegenheid worden aangelegd. Ook moet een leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor een op de vijf parkeervakken.

Bij bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan twintig parkeervakken op hetzelfde terrein moet vanaf 2025 minimaal één oplaadpunt zijn aangelegd.

Ingrijpende renovatie

Van een ingrijpende renovatie is sprake als meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot. De verplichting geldt bovendien alleen als de renovatie betrekking heeft op de parkeergelegenheid of de elektrische infrastructuur daarvan. Indien de parkeergelegenheid zich in het gebouw bevindt, dan gelden de eisen ook als de renovatie mede betrekking heeft op de elektrische infrastructuur van het gebouw.

In artikel 5.16 van het Bouwbesluit is een uitzondering voor de verplichting tot het realiseren van laadinfrastructuur bij ingrijpende renovaties opgenomen. De verplichting voor het aanleggen van laadinfrastructuur en laadpunten geldt niet als er sprake is van een ingrijpende renovatie waarbij de kosten van de laadinfrastructuur meer dan 7% van de renovatiekosten zijn. De renovatiekosten zijn alle kosten voor de renovatie van het gebouw en de parkeergelegenheid. De kosten voor de laadinfrastructuur zijn de kosten die direct zijn verbonden met de aanleg van de infrastructuur en laadpunten zoals kosten voor materialen en installatie. Kosten die toch al zouden zijn gemaakt zonder de aanleg van de laadinfrastructuur worden niet meegerekend met de kosten voor de aanleg.

Tot slot

De wijziging van het Bouwbesluit komt huidige en toekomstige elektrische autorijders tegemoet. Toch is het maar de vraag of deze wijziging voldoende is gezien de ambitieuze plannen van het kabinet. Het kabinet wil dat in 2030 alle auto’s die nieuw op de weg komen, helemaal zonder uitlaatgassen rijden. Dit houdt volgens het kabinet in dat er 1,7 miljoen oplaadpunten nodig zijn voor naar verwachting 1,9 miljoen elektrische auto’s. Er is dus nog flink wat werk aan de winkel. De verplichting in het Bouwbesluit is een stap in de goede richting om de laadinfrastructuur toekomstbestendig te maken. Eigenaren van gebouwen kunnen er uiteraard ook voor kiezen om meer leidingdoorvoeren en laadpalen te realiseren dan het Bouwbesluit voorschrijft.

Nederland is momenteel Europees koploper als het gaat om laadinfrastructuur en is volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zelfs  wereldwijd koploper als het gaat om de meeste laadpunten per vierkante kilometer. Dus ook in 2030 verwachten wij geen file bij de laadpaal.

Heeft u vragen over de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012? Neem gerust contact op met een van onze juristen. Zij helpen u graag verder.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal