mr. M.M. (Merel) Brinkman

CatchLegal-1379

Senior jurist

E-mail: mbrinkman@catchlegal.nl

Merel is sinds 2013 een zeer belangrijk lid van het team van Catch Legal. Merel is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht. Zij behandelt diverse zaken zoals horeca- en omgevingsrechtelijke dossiers voor zowel particulieren als MKB. Alleen of samen met onze andere juristen adviseert en begeleidt Merel haar cliënten in uiteenlopende procedures. Merel is goed in staat het belang van haar cliënten te vertegenwoordigen en samen te kijken hoe het gewenste resultaat kan worden bereikt. Deze aanpak is zeer kenmerkend voor haar en (eigenlijk) voor alle juristen van Catch Legal. En dat werpt zijn vruchten af. Merel is doorgaans zeer succesvol in het behalen van het doel, maar het komt voor dat de gang naar de rechter moet worden gemaakt. Ook dan bent u bij Merel in goede handen. Zij heeft zichzelf inmiddels ruimschoots bewezen in zowel bezwaar-, beroep- en hoger beroepsprocedures.

Naast de zaken voor particulieren en bedrijven, werkt Merel al geruime tijd voor diverse middelgrote en grote gemeenten. In het recente verleden heeft zij geadviseerd over en gewerkt aan handhavingszaken en het opstellen van (handhavings)beleid. Op dit moment werkt Merel onder meer als bestemmingsplanjurist aan diverse grootstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten.

Door haar ervaring met het werken in multidisciplinaire projectgroepen en haar ervaring met de overheid, weet zij de juiste toon voor elke zaak te vinden en houdt zij rekening met diverse (politieke) belangen. Merel pakt iedere zaak doelgericht en pragmatisch aan. Snel, accuraat en met overzicht weet zij de belangrijkste onderdelen in een dossier op een juiste wijze te benoemen en aan te pakken. Het is geen verrassing dat deze vaardigheden zowel van pas komen bij het bijstaan van bedrijven en particulieren als bij het werken als jurist voor een overheid.

Dit alles is natuurlijk óók van groot belang binnen onze eigen organisatie. Merel helpt ons groeien en ontwikkelen. Als stagebegeleider weet zij als geen ander jong talent te begeleiden en (voor langere tijd) aan ons te binden. Daarnaast bereidt Merel ons samen met andere collega’s voor op de komst van de Omgevingswet. Merel staat met raad en daad altijd voor onze cliënten én voor ons klaar.

Merel is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).

Nevenactiviteiten
Lid van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Huizen (2019 – heden)

Opleiding
Specialisatieopleiding Omgevingsrecht, Grotius Academie
Master Staats- en Bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam
Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam

Blogs 
Duurzame gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie (II): rainproof bouwen, 17 mei 2021
Duurzame gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie (I): inleiding, 16 april 2021
Kruimelregeling ook van toepassing bij nieuwbouw?, 22 maart 2021
De (bestuursrechter) als waakhond, ook in coronatijd (II), 4 februari 2021
De (bestuursrechter) als waakhond, ook in coronatijd (I), 24 november 2020
De Crisis- en herstelwet van toepassing, 29 juni 2020
De van rechtswege verleende vergunning (deel 3: de Omgevingswet), 6 maart 2020
De van rechtswege verleende vergunning (deel 2: de Dienstenrichtlijn), 17 februari 2020
De van rechtswege verleende vergunning (deel 1: de huidige wetgeving), 24 januari 2020
Internetconsultatie wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht, 25 oktober 2019
Het volgen van de verkeerde voorbereidingsprocedure, een gepasseerd station?, 9 oktober 2019
Branchering in ruimtelijke besluiten: de lessen van Appingedam, deel III (het slot), 20 augustus 2019
Branchering in ruimtelijke besluiten: de lessen van Appingedam, deel II, 11 april 2019
Branchering in ruimtelijke besluiten: de lessen van Appingedam
12 november 2018
Evenementen en festivals: er is deze zomer niet stilgezeten, 6 september 2018
De Drank- en Horecawet: wat wij tot nu toe hebben geleerd van de SlijtersUnie, 1 juni 2018
Van Wro naar Omgevingswet: het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, 19 februari 2018
Wanneer is een brief een aanvraag om omgevingsvergunning?, 16 november 2017
Vooroverleg valt onder reikwijdte legessanctie Wet ruimtelijke ordening, 6 september 2017
Het Gerechtshof bevestigt: het college van burgemeester en wethouders is aansprakelijk voor niet nagekomen toezegging, 21 juli 2017
Dynamische verwijzing naar beleidsregels: een overzicht, 22 juni 2017
De Omgevingswet, wat gaat er veranderen?, 25 april 2017
Bestemmingsplan uitbreiding luchthaven Lelystad vatbaar voor beroep?, 13 februari 2017
Invoering Omgevingswet ter consultatie, 19 januari 2017
UPDATE: De Afdeling bevestigt dat het bedrijf dat sterke drank laat bezorgen geen slijtersbedrijf is in de zin van de Drank- en Horecawet, 19 augustus 2016
Consultatie AMvB’s Omgevingswet, 28 juli 2016
Blurring in de praktijk,
20 april 2016
Ruime opvatting van het belanghebbendenbegrip bij evenementenvergunning Haaksbergen, 17 december 2015
Beleidsregels boeteoplegging Wav zijn onredelijk, 28 oktober 2015
Rechtsmiddelen en de voorbereiding van besluiten, 16 oktober 2015
Recente wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht, 2 oktober 2015
Aansprakelijkheid van de gemeente wegens niet nagekomen toezegging, 28 juli 2015
De kracht van een deskundigenrapport, 13 februari 2015
Wob-verzoek: incasseren van document of dwangsom?, 3 november 2014
Beleidsvrijheid bij vaststellen begunstigingstermijn?, 20 juni 2014
Van entiteit tot belanghebbende, 30 mei 2014
Het belang van een faxrapport, 2 mei 2014

Catch Legal