Nadeelcompensatie

Wordt uw huis of bedrijfspand minder waard als het gevolg van een nieuw omgevingsplan? Wellicht heeft u recht op een vergoeding in de vorm van nadeelcompensatie.
Portretten-CL2021-26

mr. Taciane Besselink

Jurist

Juridisch advies over planschade & nadeelcompensatie

Complexe procedure

“Hoewel gebiedsontwikkelingen positief kunnen zijn, is het niet de bedoeling dat sommige daar zeer hard door worden getroffen. Althans niet zonder compensatie.” – Taciane
Een opengebroken kruispunt of een wegafsluiting, maar ook woningbouw in uw achtertuin of een groot nieuw bedrijfspand in de straat. Het kan zomaar zijn dat u hier financiële schade van ondervindt.

Hoewel de overheid in zulke gevallen rechtmatige besluiten neemt of rechtmatig handelt, is het mogelijk dat een of meerdere eigenaren of gebruikers daar ‘abnormale’ schade door lijdt (schade die boven het normale maatschappelijke risico uitkomt). Wanneer deze speciale groep een abnormale last draagt als gevolg van het rechtmatige overheidsoptreden, dan bestaat soms een recht op tegemoetkoming in die schade. Dit noemen we nadeelcompensatie.

Tegelijkertijd met de Omgevingswet is afdeling 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht in werking getreden. Hierin staan de basisregels over nadeelcompensatie. Maar ook in de Omgevingswet staan regels over nadeelcompensatie (afdeling 15.1), voorheen vooral bekend als planschade. Deze regels zijn een aanvulling op de regels uit de Awb.

Onze juristen hebben ervaring met nadeelcompensatieprocedures (ook met planschade). Wij zetten onze kennis graag in om u te helpen.

Artikelen over Nadeelcompensatie

Meer informatie

In de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 4.5) zijn de algemene regels te vinden over nadeelcompensatie. Deze afdeling is gelijktijdig met de Omgevingswet in werking getreden. In de Omgevingswet (hoofdstuk 15) staat een bijzondere vorm van nadeelcompensatie (voorheen voornamelijk bekend als planschade).

Uiteraard geldt er overgangsrecht. Dat wil zeggen dat voor bijvoorbeeld lopende verzoeken of verzoeken als gevolg van schade die ontstaan is onder het oude recht, gelden in sommige gevallen afwijkende regels ten opzichte van het huidige recht. Neem contact op met onze juristen voor advies.
Als u een aanvraag om nadeelcompensatie indient, moet deze aan een aantal formele eisen voldoen. Zo moet u aantonen dat er een verband bestaat tussen de geleden schade en een besluit van de overheid. Ook heeft u doorgaans beperkt de tijd om zo’n verzoek te doen. De overheid beoordeelt vervolgens het verzoek (doorgaans met een deskundige).

Nadeelcompensatie is een complex onderdeel van overheidshandelen en gebiedsontwikkeling. Als u hiermee in aanraking komt of wil weten of u misschien in aanmerking komt voor nadeelcompensatie, dan is het goed om u hierover te laten adviseren. Wij kijken graag met u mee.
Catch Legal