Search
Close this search box.

Horeca en detailhandel

Ondernemers houden niet van bestuursrechtelijke rompslomp, dat weten wij als geen ander. Tijd is kostbaar. Wij lossen uw problemen op, zodat u kunt doen waar u goed in bent.
Portretten-CL2021-30

mr. Annick van der Harten

Jurist

Ondernemen en de overheid

“Horeca, detailhandel en omgevingsrecht zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden.” – Annick
Het opzetten van een bedrijf in de horeca of de detailhandel kan spannend zijn. U heeft niet alleen vergunningen nodig, maar u moet ook letten op het naleven van de andere geldende wet- en regelgeving. Het kan dan verstandig zijn om onafhankelijk juridisch advies in te winnen; of u nu een nieuwe vestiging wilt openen of detailhandel en horeca wilt combineren (blurring). Beter vooraf goed geregeld.

Overtredingen van wet- en regelgeving kunnen leiden tot boetes of andere bestuursrechtelijke sancties. Daar zit niemand op te wachten. Onze juridische experts kunnen u helpen om overtredingen voor te zijn of u bij te staan als dat onverhoopt toch nodig is. We hebben ruime ervaring in het begeleiden van ondernemers. Het aanvragen van vergunningen, adviseren tijdens de exploitatie tot aan het voeren van juridische procedures; wij kunnen u daarin ontzorgen.

Onze juristen zijn bekend met de procedures bij de overheid. Met onze persoonlijke aanpak onderscheiden wij ons van andere adviseurs. Wij denken met u mee en dat eindigt niet bij het toepassen van wet- en regelgeving, maar bij het gewenste resultaat.

Artikelen over Horeca en detailhandel

Meer informatie

Nieuwe ontwikkelingen kunnen in strijd zijn met het geldende omgevingsplan. Het omgevingsplan regelt of op de door u voorziene locatie detailhandel of een horecagelegenheid (al dan niet met terras) is toegestaan. Om de ontwikkeling dan toch mogelijk te maken, moet soms van het omgevingsplan worden afgeweken. Dat zal meestal gaan via een omgevingsvergunning om af te wijken van het omgevingsplan. De aanvrager moet dan aantonen dat de voorgenomen activiteit niet in strijd is met ‘een evenwichtige toedeling van functies aan locaties’, daaronder wordt ook verstaan dat sprake is van zorgvuldig ruimte gebruik. De ruimte in Nederland is immers schaars. Wij kunnen u hierover adviseren.

Ook voor (ver)bouwactiviteiten heeft u soms een omgevingsvergunning nodig en een bouwkundige keuring. Denk aan het aanbrengen van gevelreclame of het veranderen van de indeling van uw bedrijfspand. Mocht u zo’n omgevingsvergunning nodig hebben, dan raden wij u aan om eerst in overleg te treden met de gemeente, zodat bekeken kan worden of de gemeente bereid is mee te werken aan het verlenen van een omgevingsvergunning.

Een goede voorbereiding is het halve werk, ook hier. Wij vragen de vergunningen voor u aan, maar kunnen ook in het geval van een weigering meedenken over een oplossing.
Blurring – mengvormen van horeca en detailhandel – komt steeds vaker voor. Met blurring wordt bedoeld dat het mogelijk moet kunnen zijn om een (alcoholhoudend) drankje te schenken bij de kapper of om een fles wijn vanuit het restaurant te verkopen voor consumptie elders. Maar wat zijn precies de regels voor blurring en welke veranderingen in de regelgeving komen eraan?

Binnen de huidige blurring-regels kunnen ondernemers een verzoek doen bij de gemeente om detailhandel met horeca te vermengen. De gemeente mag hier alleen toestemming voor geven wanneer er geen alcoholhoudende dranken worden geschonken.

Al sinds de zomer van 2018 ligt er een initiatiefwetsvoorstel om de Alcoholwet aan te passen. Met de voorgestelde wetswijziging worden de mogelijkheden op het gebied van blurring ruimer. De scherpe scheiding tussen horeca en detailhandel moet daarmee verdwijnen. Voor de horecaondernemer wordt het zodoende mogelijk om nevenactiviteiten te exploiteren in dezelfde ruimte als waar alcoholhoudende drank wordt geschonken. De andere kant van de medaille is dat het ook voor de detailhandel mogelijk wordt om alcoholhoudende drank te verstrekken. Maar zij zijn uiteraard, net als horecaondernemers, gebonden aan de regels die de Alcoholwet voorschrijft over het verstrekken van alcoholhoudende drank.

Op 31 mei 2023 werd nader verslag uitgebracht over het wetsvoorstel met te behandelen vragen en aanpassingsvoorstellen. Voorlopig is de wet nog niet afgerond en gereed voor besluitvorming. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten.
Het terras is in veel situaties een verlengstuk van uw onderneming. In de zomer is het terras onmisbaar, maar tegenwoordig blijven de terrassen ook in de winter vaak staan en zijn ze steeds beter ingericht om ook ’s winters gasten te kunnen ontvangen.

Wanneer u uw horecaonderneming wilt uitbreiden met een terras heeft u in de meeste gemeenten een terrasvergunning nodig. De terrasvergunning zit vaak bij de exploitatievergunning inbegrepen. In enkele gevallen heeft u een zelfstandige terrasvergunning nodig. In de terrasvergunning worden bijvoorbeeld de grootte en de openingstijden van het terras geregeld, maar ook bijvoorbeeld het mogen plaatsen van terrasverwarming.
De Bibob-toets is in het leven geroepen om te voorkomen dat de overheid door het verlenen van een (horeca)vergunning criminele activiteiten faciliteert. De Bibob-toets kan verplicht zijn bij een Alcoholwetvergunning, een exploitatievergunning of bij een omgevingsvergunning. Als de formulieren niet correct of niet volledig zijn ingediend, kan de gemeente de aanvraag van de vergunningaanvraag buiten behandeling stellen of zelfs weigeren. Om dit te voorkomen is het verstandig om u – voorafgaand aan het indienen van een aanvraag– goed te laten informeren.
De meeste horecaondernemers schenken alcohol in hun café, bar of restaurant. Hiervoor heeft u op grond van de Alcoholwet een Alcoholwetvergunning voor nodig. Die vergunning werd voorheen de DHW-vergunning genoemd op grond van de Drank- en horecawet. Per 1 juli 2021 is die wet gewijzigd naar de Alcoholwet. Deze vergunning is persoonsgebonden en kan dus niet van de vorige eigenaar worden overgenomen. Wanneer uw horecagelegenheid geopend is, moet altijd iemand aanwezig zijn die op de Alcoholwetvergunning staat aangegeven als leidinggevende. Om op de Alcoholwetvergunning te worden bijgeschreven, moet iemand minimaal 21 jaar oud zijn, beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne en ‘van goed levensgedrag zijn’.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dit betekent onder andere dat de bestemmingsplannen zijn ‘vervangen’ door één omgevingsplan per gemeente. Dit heeft in eerste instantie weinig impact op bedrijven die vallen onder detailhandel en horeca. Een bedrijf dat niets verandert aan de eigen bedrijfsvoering, hoeft met het in werking treden van de Omgevingswet in principe niets te doen. Maar er zijn ook veranderingen die wel gevolgen kunnen hebben voor uw onderneming. Helemaal als u nieuwe activiteiten wil ontplooien. Denk hierbij aan vervallen wetgeving of de nieuwe locaties waar u de regels kunt terugvinden. Ook is er meer ruimte voor maatwerk op gemeentelijk niveau. De juristen van Catch Legal weten de regels te vinden en te beoordelen welke voor u van toepassing zijn. Meer informatie over de Omgevingswet? Kijk op onze pagina!
Lees meer over wat de Omgevingswet voor u betekent..
Wie houdt er niet van een goed feestje? Of een foodfestival vol met foodtrucks voor de fijnproevers? Hoe gezellig dan ook, voor het houden van een evenement kan een evenementenvergunning nodig zijn. Dit wordt bepaald in de Algemene plaatselijke verordening van de desbetreffende gemeente. Zonder deze vergunning mag het evenement niet plaatsvinden en is het feestje dus al afgelopen voordat het begonnen is. Soms is een melding van het evenement ook voldoende en hoeft er geen vergunning te worden aangevraagd. Dit hangt meestal af van het aantal mensen, de locatie, het geluidniveau, enzovoorts. Soms zijn er ook nog andere toestemmingen nodig. Het is dus verstandig om op tijd alle vergunningen en andere juridische aspecten te regelen. En laten wij nu als geen ander thuis zijn in gemeentelijke regelgeving. Wij helpen u graag.
Voor detailhandel bestaan er ook regels op Europees niveau waaraan overheden zich moeten houden. Vooral de Europese Dienstenrichtlijn (2006/123/EG) is hierbij van belang. De Dienstenrichtlijn bevat namelijk regels die dienstverleners in de Europese Unie beschermen tegen onnodige belemmeringen van overheden. Supermarkten, fietsenwinkels, tuincentra, kledingwinkels en andere vormen van detailhandel: ze vallen allemaal onder de werking van de Dienstenrichtlijn.

In omgevingsplannen wordt soms gebruik gemaakt van een gebiedsaanwijzing (voor detailhandel of groothandel). Hiermee wordt geregeld dat bepaalde vormen van detailhandel (zoals volumineuze detailhandel) alleen in bepaalde gebieden zijn toegestaan, bijvoorbeeld buiten het centrum. Maar dit mogen overheden niet zomaar doen. Het omgevingsplan of een ander ruimtelijk besluit moet namelijk voldoen aan de eisen die de Dienstenrichtlijn voorschrijft.

Wij begrijpen dat voor een bedrijf de locatie alles is. Misschien heeft u een bepaalde locatie op het oog, maar krijgt u de vergunningen voor de vestiging daarvan niet rond. Het kan zijn dat deze planologische hobbels niet in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn. Onze juristen kunnen dit voor u nagaan en meedenken over mogelijke oplossingen.
De Algemene plaatselijke verordening (Apv) stelt regels in het kader van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen Apv, waardoor de regels per gemeente kunnen verschillen.

Wilt u eten en drinken serveren? Dan heeft u in de meeste gemeenten een exploitatievergunning nodig. Maar bij sommige gemeente weet niet of volstaat een melding. Doorgaans gelden er wel algemene regels zoals de openingstijden van een horecazaak.
Catch Legal