Alcohol straks lastiger te verkrijgen door jongeren

‘Alcohol onder de 16, natuurlijk niet’, ‘Geen 16? Geen druppel’, ‘Geen 18? Geen druppel’ en ‘NIX18’, deze slogans zullen bijna iedereen bekend in de oren klinken. Het verkopen van alcohol aan iemand die hier nog te jong voor is, is verboden. Ondanks deze bekende slogans wordt door jongeren nog vaak te veel gedronken. Met de Alcoholwet, de gewijzigde Drank- en Horecawet, probeert de regering het alcoholgebruik onder jongeren verder terug te dringen. In deze blog bekijken we drie wijzigingen in de Drank- en Horecawet die het verkrijgen van alcohol door jongeren lastiger moeten maken.

Wijziging Drank- en Horecawet

De regels over het verstrekken van alcoholische dranken zijn te vinden in de Drank- en Horecawet. In deze wet staat dat het verboden is om alcoholische dranken te verkopen aan minderjarigen. Als dit toch gebeurt riskeert de uitbater van een horecagelegenheid een boete. Die boete kan ook worden opgelegd als drank wordt verstrekt aan iemand die ouder is dan achttien jaar en deze drank kennelijk is bestemd voor een minderjarige. Ondanks dit verbod, is het voor minderjarigen vaak niet lastig om aan alcohol te komen. Zij bestellen bijvoorbeeld alcohol via het internet bij webwinkels of maaltijdbezorgers of laten volwassenen dit voor hen kopen.

Aan het inschatten en vaststellen van iemands leeftijd wordt dan vaak niet toegekomen omdat de verkoper niet direct te maken heeft met de ontvanger van de alcohol; een vader geeft op een terras een biertje door aan zijn dochter of een restaurant geeft de maaltijd mee aan de bezorger. Met de wijziging van de Drank- en Horecawet wordt geprobeerd het omzeilen van de leeftijdscontrole terug te dringen. Dit gebeurt op drie manieren:

  1. Een volwassene die alcohol doorgeeft aan een minderjarige in de publieke ruimte wordt ook strafbaar gesteld.
  2. Voordat alcohol online wordt besteld, moet worden vastgesteld dat de persoon die de bestelling plaatst meerderjarig is.
  3. De verkoper van alcohol moet afspraken maken met de bezorger over het naleven van de leeftijdscontrole.

Doorgeven aan minderjarigen strafbaar

Naast dat het verboden is om alcohol te verkopen aan minderjarigen, is het voor minderjarigen ook verboden om alcohol voor handen te hebben in de publieke ruimte. Door ook volwassenen die in de publieke ruimte alcohol aan minderjarigen geven strafbaar te stellen, wordt het voor jongeren nog lastiger om aan alcohol te komen. Het maakt daarbij overigens niet uit of de volwassene en de minderjarige familie zijn of in een bepaalde gezagsverhouding staan tot elkaar.

Vaststellen van leeftijd bij bestellen

Bij de evaluatie van de Drank- en Horecawet in 2016 bleek dat de leeftijdsgrens bij verkoop op afstand (bestellen en bezorgen via bijvoorbeeld internet) moeilijk te handhaven is. Toezicht houden op het handhaven van de leeftijdsgrens is lastig omdat niet bekend is waar en wanneer alcohol wordt bezorgd, en ook de pakketbezorger zal vaak niet weten of in het pakket dat hij bezorgt alcohol zit of niet. Een leeftijdscontrole vindt ook niet plaats tijdens of voor het moment van de aankoop, hier bestaat ook geen wettelijke plicht toe.

De leeftijd van de koper moet volgens de huidige Drank- en Horecawet namelijk pas worden vastgesteld bij de ‘verstrekking’ van de alcohol. Aankoop en levering zijn volgens het Nederlandse recht twee verschillende handelingen. Bij online bestellingen liggen deze handelingen zo ver uit elkaar in tijd dat de verkoper meestal niet zelf de alcohol aan de koper overhandigt en dus ook niet verplicht is een leeftijdscontrole uit te voeren.

Om in de toekomst te voorkomen dat jongeren door het plaatsen van een online bestelling eenvoudig aan alcohol komen, zal de verkoper van de alcoholhoudende drank op afstand een leeftijdsverificatiesysteem moeten hanteren. Op deze manier wordt vastgesteld dat de persoon die de drank bestelt, daadwerkelijk meerderjarig is.

Afspraken met bezorger

Tot het moment van aflevering blijft het de verantwoordelijkheid van de verkoper dat de alcohol wordt verstrekt aan een volwassene. De verkoper zal dan ook met de bezorger, en mogelijk andere tussenpartijen, afspraken moeten maken om dit te garanderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ‘geborgde werkwijze’. Daarin staat bijvoorbeeld dat de leverancier de alcohol pas verstrekt na controle van de naam en leeftijd van de ontvanger. De specifieke eisen waar een geborgde werkwijze aan moet voldoen zullen later in lagere regelgeving worden vastgesteld.

Tot slot

Met bovenstaande aanscherpingen van de regels uit de Drank- en Horecawet zou het voor minderjarigen een stuk lastiger moeten maken om aan alcohol te komen. Zeker in deze tijd, waarin restaurants alleen nog maar bezorgen en de pakketdiensten overuren draaien, is het goed om stil te staan bij de eenvoud waarop jongeren alcohol kunnen bestellen. Overigens treedt de gewijzigde wet pas in juli in werking en zal een overgangstermijn gelden voor het invoeren van het leeftijdsverificatiesysteem. Meer weten over deze en andere wetswijzigingen? Lees dan dit interview of bezoek de website Catch Legal.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Rijk de Vries in het kader van de samenwerking tussen Catch Legal en Uitgeverij PS. Middels het periodiek schrijven van artikelen laat Catch Legal op toegankelijke wijze de Nederlandse horecaondernemer kennismaken met het bestuursrecht. De artikelen verschijnen op de websites en in de uitgaven van Uitgeverij PS. Klik hier voor het originele artikel.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal