Ontwerpbesluit uitsluitend publiceren op internet is niet altijd voldoende

De kennisgeving dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt mag niet alleen via internet gepubliceerd worden, maar moet ook op minimaal één niet-elektronische wijze worden gepubliceerd. Dit is slechts anders indien een wettelijk voorschrift voorziet in de mogelijkheid om alleen via internet kennis te geven van de terinzagelegging (ECLI:NL:RVS:2012:BX4676).

Stop de persen!’ nog maar even niet. In de uitspraak van 15 augustus 2012 maakt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit dat, hoewel het digitale tijdperk ook bij de overheid nog altijd in de lift zit, niet te hard van stapel moet worden gelopen. Tenzij uitdrukkelijk in een wettelijk voorschrift anders is bepaald, moet van een ontwerpbesluit (voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan) eveneens op niet-elektronische wijze kennis worden gegeven van de terinzagelegging. Hiermee wordt het belang van het lezen van de plaatselijke krant weer eens onderstreept. De overweging dat ‘tenzij in een wettelijk voorschrift anders is bepaald (…)’ maakt aan het ‘bekendmakingsstramien’ vervolgens weer een einde. Met enkel het doorspitten van de plaatselijke krant kunt u er niet zeker van zijn dat geen (ontwerp)besluit aan de aandacht ontsnapt. De conclusie is dat het digitaal publiceren in ieder geval moet gebeuren (mits –uiteraard- als artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is) en dat u aldus de meest volledige informatie digitaal kunt vinden.

Catch Legal, Tanne van Wissen.

Meer weten? Neem gerust contact op.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal