Statusupdate Omgevingswet

De onzekerheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 neemt (begrijpelijkerwijs) toe onder ontwikkelaars en initiatiefnemers. Hierna bieden we een kort overzicht van hoe het er nu (11 oktober 2022) voor staat met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Koninklijk Besluit inwerkingtreden Omgevingswet

Op dit moment ligt een Koninklijk Besluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) bij de Eerste Kamer (EK) om de Ow op 1 januari 2023 in werking te laten treden. De EK moet hier uiterlijk op 8 november 2022 een besluit over nemen. De EK is echter nog niet zo zeker en heeft daarom begin zomer opdracht gegeven om nader onderzoek te laten uitvoeren door het Adviescollege ICT-toetsing over de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Adviescollege ICT-toetsing

Op 10 oktober jl. is het advies van het Adviescollege ICT-toetsing uitgekomen. Hierin worden bevindingen en conclusies gedeeld over de werking van het DSO, waarbij is getoetst met zogenaamde ‘ketentesten’. Kort gezegd is de conclusie van het adviescollege dat de ketentesten die zijn uitgevoerd onvoldoende zekerheid geven over de stabiliteit en betrouwbaarheid van het DSO.

Het adviescollege adviseert om:
  • Bij inwerkingtreding op 1 januari 2023 maximaal in te zetten op het beperken van maatschappelijke risico’s;
  • Bij uitstel de tijd te nemen voor fundamentele heroriëntatie.

Eerst een voortgangsbrief naar de Eerste Kamer

Op vrijdag 14 oktober zal minister de Jonge de volgende voortgangsbrief over de Omgevingswet aanleveren bij de Eerste Kamer, waarbij hij hopelijk ook in zal gaan op het voornoemde advies. Op 18 oktober vindt een gesprek plaats tussen de Eerste Kamer en het Adviescollege ICT-toetsing, IWO, EZK/LNV en Deloitte over het advies. Op 1 november staat de plenaire behandeling (EK-debat) gepland over de invoering van de Omgevingswet. Op uiterlijk 8 november vindt besluitvorming plaats over de inwerkingtreding.

Definitief besluit Omgevingswet op 8 november

Kortom, na 8 november weten we als het goed is definitief of de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zal treden of niet. Wij blijven ons vooralsnog voorbereiden op de komst van de Omgevingswet, maar houden ook rekening met het steeds meer realistisch wordend scenario dat wederom uitstel zal volgen.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Zonnepanelen-erfgoed

De zon op je dak!

Nederland wil verduurzamen. Waar wij in eerdere blogs schreven over de planologische (on)mogelijkheden voor een warmtepomp en over de Europese Noodverordening Hernieuwbare Energie, staan wij

Lees meer...
Catch Legal