Tijdelijke bescherming in de EU voor vluchtelingen uit Oekraïne

Catch Legal doet een uitstapje naar het vreemdelingenrecht: omdat we doen wat we kunnen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne zijn veel burgers gevlucht naar andere landen. Zo ook naar Nederland. De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat personen die aan de voorwaarden voldoen uit het uitvoeringsbesluit aanspraak kunnen maken op tijdelijke bescherming in de EU.

Inschrijving met BSN

Naar aanleiding van het voornoemde besluit kunnen personen met de Oekraïense nationaliteit worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) als zij hun verblijf en adres aangeven bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Deze personen krijgen vervolgens een bevestiging van de inschrijving met een burgerservicenummer (BSN). Zij kunnen dan bijvoorbeeld een zorgverzekering afsluiten en hebben toegang tot de arbeidsmarkt. Per gemeente verschilt hoe de inschrijving verloopt. Er is in ieder geval geen plicht voor de gemeente om een verblijfsrechtelijke toets te doen. De inreisdatum is dan ook in principe niet van belang voor de inschrijving. De gemeente controleert niet wanneer de Oekraïner de grens van Oekraïne is overgestoken.

Oekraïense nationaliteit of verblijfsvergunning

Een persoon met de Oekraïense nationaliteit heeft rechtmatig verblijf op grond van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen. De documenten die nodig zijn, zijn een paspoort of ander identiteitsbewijs of – als de persoon geen Oekraïense nationaliteit heeft – een Oekraïense verblijfsvergunning die geldig was op 23 februari 2022. Als het niet mogelijk is om te bewijzen dat de persoon de Oekraïense nationaliteit heeft, is het mogelijk om een bewijs te krijgen van de Oekraïense ambassade waaruit de identiteit en nationaliteit blijkt.

Het gevolg van de inschrijving in de BRP is dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geïnformeerd is van de gegevens van de desbetreffende persoon. Het is vervolgens aan de IND om de verblijfstitel door te geven aan de BRP via de gebruikelijke weg.

Geen uitzetting komende zes maanden

Verder is bekend dat de IND de komende zes maanden geen beslissingen zal nemen op asielaanvragen van personen met de Oekraïense nationaliteit. Deze personen worden daarom in ieder geval niet teruggestuurd naar Oekraïne. De beslisstop kan worden verlengd. Indien de tijdelijke bescherming eindigt, kunnen vluchtelingen kiezen om hun asielaanvraag door te zetten als zij deze eerder hebben ingediend. Dit zal een eenvoudige procedure zijn. In de tussentijd hebben zij wel recht op opvang, werk, zorg en onderwijs.

Bent u benieuwd naar meer informatie?

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal