Vooralsnog treedt de Omgevingswet in werking op 1 juli 2022…

Met het nieuwe jaar in aantocht, lijkt de nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet toch echt in zicht te komen. En nu weer klinken geluiden vanuit de praktijk dat 1 juli 2022 te snel is voor betrokken partijen en bepaalde processen. Annick en Valentijn zetten in het kort de meeste recente actuele berichten voor u op een rij.

Voortgangsbrief Ollongren
In de meest recente voortgangsbrief van 14 december 2021 reageert minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) op de vraag vanuit de uitvoeringspraktijk naar duidelijkheid over de inwerkingtredingsdatum. De minister acht de voorgestelde datum nog steeds haalbaar, hoewel er nog veel werk te verzetten is. Dit geldt niet alleen voor de essentiële voorbereidingshandelingen vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar ook voor de periode daarna. Volgens de minister hoeft op 1 juli 2022 nog niet alles gereed te zijn: mochten betrokken overheden en instanties klemlopen in de voorbereidingen, dan hebben zij opties om toch (al dan niet op halve voet) van start te gaan.

Digitale Stelsel Omgevingswet
Uit de voortgangsbrief volgt verder dat er nog flink gesleuteld wordt aan het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), wat een van de belangrijkste drempels voor de inwerkingtreding lijkt te zijn. Een verantwoorde invoering van het DSO bij inwerkingtreding op 1 juli 2022 wordt gezien als technisch haalbaar, onder de voorwaarde dat er tot aan de inwerkingtreding geen grote wijzigingen meer in de standaard voor de planketen moet worden doorgevoerd. Vanuit de praktijk laten zich kritische geluiden horen, die stellen dat 1 juli 2022 te snel is voor de inwerkingtreding. Dit volgt onder andere uit een deskundigenoverleg met de Eerste Kamer op 30 november 2021. Ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is kritisch: een groot deel van de gemeenteraadsleden in Nederland is zelfs tegen de invoering op 1 juli 2022.

Bezwaren en voordelen van invoering op 1 juli 2022
Uit een peiling van Omgevingsweb volgt dat 86% van de deelnemers inwerkingtreding op 1 juli 2022 onverantwoord vindt. Enkele bezwaren die worden genoemd zijn:
  • Het (lokale) DSO functioneert nog niet naar behoren.
  • Het gebrek aan voorbereidingstijd voor het wijzigen van het omgevingsplan.
  • Onvoldoende ambtelijke capaciteit om voor te bereiden op, en te oefenen met de Omgevingswet, in combinatie met de behandeling van lopende aanvragen.
  • 1 juli valt mogelijk te kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 maart 2022.
Er zijn ook geluiden die juist pleiten voor inwerkingtreding op 1 juli 2022, zoals:
  • Bij uitstel van de inwerkingtreding, moeten betrokken overheden en organisaties hun plannen (wederom) wijzigen, wat (onverhoopt) zorgt voor extra kosten.
  • De inwerkingtreding is al een aantal keer uitgesteld. Op een gegeven moment moeten we simpelweg de overstap maken.
 
Grote opgave
Vooralsnog lijkt er voor de jaarwisseling geen uitsluitsel te komen op de vraag of we op 1 juli 2022 definitief overschakelen. Als het inderdaad zo ver is, betekent dit voor veel overheden dat zij in de komende maanden flink aan de slag moeten om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. In combinatie met het binnen de geldende termijn behandelen van alle aanvragen die voor 1 juli 2022 nog ingediend worden, is dit een (zeer) grote opgave. Gelet op de ambities in het regeerakkoord voor onze ruimte, hopen wij dat het juridisch systeem om die ontwikkelingen straks te regelen, goed functioneert. De vraag is of dat komende zomer al haalbaar is. Wij kijken uit naar de volgende berichten uit Den Haag en ondertussen blijven we onszelf (en onze lezers) voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.

Catch Legal, Annick van der Harten en Valentijn van der Stap Meer weten over de Omgevingswet? Zie onze pagina over de Omgevingswet of neem contact op met een van onze juristen. Wij helpen u graag verder.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

keuzevrijheid omgevingsplan

Omgevingsplan deel III: keuzevrijheid!

Inmiddels zijn we aanbeland bij de laatste blog over regels die vanuit gemeentelijke verordeningen wel of niet naar het omgevingsplan over zullen gaan. Dit maal regels uit verordeningen waarbij de gemeente mag kiezen of deze worden opgenomen in het omgevingsplan. Keuzevrijheid dus!

Lees meer...
Catch Legal